618-0807/01 – Technologie výroby oceli a slitin (TeVyOS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat teoretickou podstatu ocelářských pochodů - student bude umět vysvětlit technologické aplikace při výrobě oceli - student bude umět uplatnit znalosti o dezoxidaci a čistotě oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je přednášen s cílem vysvětlit jak teoretickou podstatu, tak i technologické aplikace oxidačních pochodů probíhajících při výrobě oceli zásaditým i kyselým způsobem, dále pak problematiku dezoxidace a čistoty oceli.

Povinná literatura:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 s. [2] Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1980, 186 s. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s.

Doporučená literatura:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 s. [2] Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1980, 186 s. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s. Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky. Dva bodově hodnocené průběžné testy.

E-learning

Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Přehled, význam a perspektivy výroby oceli. - Historický vývoj technologií výroby ocelí. - Rozdělení ocelí a ocelových výrobků. 2. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli v zásaditém a kyselém prostředí. - Žáromateriály využívané v ocelářských agregátech. - Výroba oceli v LD konvertorech. - Charakteristika konvertoru. 3. Vsázka, průběh zkujňovacích pochodů, režim dmýchání kyslíku. - Ocelárenské vápno - fyzikální a chemické vlastnosti. - Struskový režim tavby. 4. Tepelný režim tavby. - Statický a dynamický model řízení tavby v LD konvertoru. - Zpracování surového železa s vyšším obsahem fosforu (pochody OLP, LD-P, PL, KALDO, Rotor). 5. Výroba oceli ve spodem dmýchaných konvertorech. - Pochod OBM (Q-BOP), OXYVIT. - Charakteristika konvertoru. 6. Trysky, tepelná ochrana trysek, dmýchaná média. - Vsázka. - Zkujňovací pochody - odlišnost od LD konvertoru. 7. Tvorba a význam strusky. - Porovnání OBM a LD konvertoru. - Výroba oceli v tandemových pecích. 8. Vývoj tandemové pece a její konstrukce. - Vsázka a technologie vedení tavby. - Dmýchání kyslíku, tepelný a struskový režim tavby. 9. Výhody a nevýhody tandemových pecí. - Výroba oceli v SM pecích. - Historický význam, charakteristika pecí, varianty pochodu. 10. Mísiče surového železa. - Dezoxidace oceli, fyzikálně-chemická podstata a význam dezoxidace oceli, přehled metod. - Dezoxidace a legování oceli. 11. Srážecí dezoxidace oceli. - Difúzní dezoxidace oceli. - Dezoxidace oceli syntetickou struskou. 12. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. - Nekovové vměstky v oceli, rozdělení nekovových vměstků. 13. Oxidické a sulfidické vměstky, nitridy, karbidy. - Změny chemického složení a tvaru vměstků v závislosti na obsahu Al. 14. Modifikace vměstků. - Spojování a vyplouvání vměstků z oceli. Cvičení 1. Normy ocelí. Technická knihovna – výběr a zpracování aktuálních literárních zdrojů v oblasti technologie výroby oceli a slitin. 2. Výpočet materiálové bilance LD. 3. Výpočet tepelné bilance LD. 4. Kyslíková tryska – výpočet parametrů. 5. Výpočet EOP. 6. Výpočet materiálové bilance tandemové pece. 7. Dezoxidace oceli; písemka; zadání programu. 8. Exkurze ArcelorMittal Ostrava, a.s. (tandemové pece, ZPO, LF). 9. Legování oceli. 10. Výpočet rozměrů kokily pro neuklidněné oceli. 11. Výpočet hlavového nástavce. 12. Exkurze VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. (EOP, odlévání do kokil). 13. Výpočet vsázky při výrobě FeSi a FeMn; písemka; promítání videoprogramů (ZPO, ESP, lití oceli). 14. Seminář – prezentace výsledků literárního studia. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.