618-0810/01 – Lití a krystalizace oceli (LiaKrO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět demonstrovat základní zákonitosti probíhající při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli. Tyto znalosti si ověří pomocí praktických civčení, - student bude schopen formulovat mikrosegregační a makrosegregační děje v oceli, - student bude schopen charakterizovat vady ingotů i plynule litých předlitků, - student bude znát základní možnosti simulace tuhnutí ingotů pomocí programu ProCAST a jejich provozních aplikací a využití. - student získá zkušenosti z oblasti struktury plynule odlévané oceli a ingotů při použití metody Baumannových otisků za různých podmínek se zaměřením na heterogenitu, segregaci a vnitřní defekty vzorků oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení základních zákonitostí a dějů probíhajících při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli, což umožňují praktická laboratorní cvičení. Dále je předmět zaměřen na homogenní a heterogenní nukleace krystalů, mikrosegregační a makrosegregační děje, vady ingotů a plynule litých předlitků, teoretické a technologické aspekty při odlévání oceli do kokil i na zařízení pro plynulé odlévání.

Povinná literatura:

[1] Šmrha, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, SNTL Praha, 1983, 305 s. [2] Böhm, Z.: Plynulé odlévání oceli. SNTL Praha, 1992, 443 s. [3] Catalog of Ingot Defects. Verlag Stahleisen GmbH Düsseldorf, 2003, p. 83. ISBN: 978-3-514-00692-8 [4] Chakrabarti, A. K.: Steel Making, PHI Learning Pvt. Ltd., 2006, p. 240. ISBN: 978-8-120-33050-4.

Doporučená literatura:

[1] Schwerdtfeger, K.: Metallurgie des Stranggießens. Verlag Stahl und Eisen GmbH. Düsseldorf, Deutschland, 1992. 640 s. ISBN 3 -514-00350-5. [2] Gupta, R. C.: Theory and Laboratory Experiments in Ferrous Metallurgy, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010, p. 32. ISBN: 978-8-120-33924-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky. 2 bodově hodnocené průběžné testy.

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu. Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Zařízení odléváren. Rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, uklidněná, polouklidněná a neuklidněná ocel. 2. Žárovzdorné materiály při odlévání oceli, vlastnosti materiálů. Možnosti hodnocení vlastností a odolností žárovzdorných materiálů vůči roztaveným kovům a struskám. 3. Odlévání oceli do kokil, lití horem, lití spodem. Chování oceli v pánvi. 4. Krystalizace oceli. Tuhnutí oceli, zákonitosti, tuhnutí hlavové části ingotu. 5. Struktura ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 6. Numerická simulace tuhnutí ingotů (využití programu ProCAST - vliv různých faktorů na proces tuhnutí a výskyt segregací). 7. Mikrosegregace, makrosegregace. 8. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 9. Odlévání velkých ingotů. Čistota a jakost ingotů, vady. Pochod VIC. 10. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. 11. Konstrukce zařízení ZPO. Rozdělení ZPO, vertikální, horizontální. 12. Primární, sekundární a terciární zóna chlazení. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, ovlivňující faktory. 13. Mezipánvová metalurgie. Vady plynule litých odlitků. 14. Perspektivy, nové směry v odlévání tenkých předlitků. Cvičení 1. Úvod do předmětu. 2. Vliv chemického složení na teplotu tuhnutí oceli, výpočet teplot likvidu. 3. Výpočet kokily pro odlévání uklidněné oceli, rozdělení ocelí podle stupně uklidnění. 4. Výpočet doby a průběhu tuhnutí ingotů. 5. Exkurze Evraz Vítkovice Steel, a.s. (KK, LF, ZPO). 6. Tuhnutí hlavové části ingotu uklidněné oceli. 7. Mikrosegregace a makrosegregace oceli. 8. Laboratorní studium tuhnutí oceli I (seznámení s problematikou, rozdělení zadání, příprava a realizace simulace tuhnutí a krystalizace a vyhodnocení výsledků). 9. Laboratorní studium tuhnutí oceli II (seznámení s problematikou, rozdělení zadání, příprava a realizace simulace vzniku staženiny a vyhodnocení výsledků). 10. Laboratorní studium struktury oceli (seznámení s problematikou, rozdělení zadání, příprava a realizace Baumannových otisků, vyhodnocení struktury a vypracování protokolu). 11. Exkurze ArcelorMittal Ostrava, a. s. - ZPO č. 1, 2, 3. 12. Exkurze TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (LD konvertory, ZPO č. 1,2). 13. Test, zadání programu, video - ZPO, nové směry ZPO. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.