618-0810/02 – Lití a krystalizace oceli (LiaKrO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět demonstrovat základní zákonitosti probíhající při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli. Tyto znalosti si ověří pomocí praktických civčení, - student bude schopen formulovat mikrosegregační a makrosegregační děje v oceli, - student bude schopen charakterizovat vady ingotů i plynule litých předlitků, - student bude znát základní možnosti simulace tuhnutí ingotů pomocí programu ProCAST a jejich provozních aplikací a využití. - student získá zkušenosti z oblasti struktury plynule odlévané oceli a ingotů při použití metody Baumannových otisků za různých podmínek se zaměřením na heterogenitu, segregaci a vnitřní defekty vzorků oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení základních zákonitostí a dějů probíhajících při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli, což umožňují praktická laboratorní cvičení. Dále je předmět zaměřen na homogenní a heterogenní nukleace krystalů, mikrosegregační a makrosegregační děje, vady ingotů a plynule litých předlitků, teoretické a technologické aspekty při odlévání oceli do kokil i na zařízení pro plynulé odlévání.

Povinná literatura:

[1] Šmrha, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, SNTL Praha, 1983, 305 s. [2] Böhm, Z.: Plynulé odlévání oceli. SNTL Praha, 1992, 443 s. [3] Catalog of Ingot Defects. Verlag Stahleisen GmbH Düsseldorf, 2003, p. 83. ISBN: 978-3-514-00692-8 [4] Chakrabarti, A. K.: Steel Making, PHI Learning Pvt. Ltd., 2006, p. 240. ISBN: 978-8-120-33050-4.

Doporučená literatura:

[1] Schwerdtfeger, K.: Metallurgie des Stranggießens. Verlag Stahl und Eisen GmbH. Düsseldorf, Deutschland, 1992. 640 s. ISBN 3 -514-00350-5. [2] Gupta, R. C.: Theory and Laboratory Experiments in Ferrous Metallurgy, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010, p. 32. ISBN: 978-8-120-33924-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnocená semestrální práce.

E-learning

Průběžně dochází k rozšiřování e-learningových prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Rovnováhy. Rovnovážná konstanta a způsoby jejího vyjadřování. Princip akce a reakce. 2. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). Reakční izoterma a její význam. 3. Ideální roztok – Raoultův zákon. Zředěný roztok – Henryho zákon. 4. Termodynamická aktivita složky v roztoku. Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. 5. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. 6. Iontová teorie strusek. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. 7. Nernstův rozdělovací zákon. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. 8. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. 9. Odsíření oceli. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. 10. Vodík v železe a oceli. Dusík v železe a oceli. 11. Kyslík v železe a oceli. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. 12. Vliv teploty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. 13. Srážecí dezoxidace oceli. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. 14. Vměstky v oceli. Nukleace vměstku a modifikace vměstků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní