618-0901/01 – Blast Furnace Charge (D-VV)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able to formulate : - basic principles of pig iron production and blast furnace pig iron production - perspectives of metallurgy - charging of blast furnace and charge distribution on blast furnace throat

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Blast furnace charge and its components. Metalliferrous part of the charge, fuels and slag-making materials. Classification of iron ores. Chemical, physical and technological characteristics of metalliferrous raw materials. Kinds and characters of metallurgical coke. Its role in the blast furnace. Sintering of iron ores. Preparation and constitution of sintering charge. Sintering processes in the temperature and gas dynamical point of view. Physical – chemical processes in the sintered layer. Sinter characters. Principles of sinter production technology. Pelletizing of fine grained materials. Production of pellets and their compacting. Pre-reduced materials. Environmental protection during the processing of materials for pig iron production. only for Ph.D. study

Compulsory literature:

[1] FRUEHAN, R. J.: The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and refining Volume. Chapter 2: Fundamentals of Iron and Steelmaking. AISE Steel Foundation, 1998, 767 p. [2] BISWAS, A. K.: Principles of blast furnace ironmaking, Brisbane, Austrália, 1981, 527 s.

Recommended literature:

[1] BABICH, A. aj.: Ironmaking, RWTH Aachen University, 2008, 402 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. Charakteristika jemnozrných materiálů. Železné rudy a jejich úprava. Chemické, mineralogické, fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. Spékání železných rud. Homogenizace rud. Termodynamika a kinetika hoření paliva ve spékané vrstvě. Přestup tepla při spékání. Tepelné bilance procesu spékání. Množství, složení a vlastnosti plynné fáze. Možnosti snižování obsahu CO v aglom.spalinách. Vznik a vlastnosti aglom.taveniny. Peletizace jemnozrných materiálů. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Fyzikálně-chemické děje při spékání a peletizaci. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. Předredukované suroviny. Možnosti zpracování odpadů v aglomeračním a peletizačním procesu. Odstraňování škodlivých prvků.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner