618-0901/02 – Vysokopecní vsázka (D-VV)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy výroby surového železa a vysokopecní výroby železa - perspektivy metalurgie - zavážení vysoké pece, rozdělování vsázky na sazebně

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Vysokopecní vsázka a její složky. Rudná část vsázky, paliva a struskotvorné přísady. Klasifikace železných rud. Chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin. Druhy a vlastnosti metalurgického koksu. Úloha koksu ve vysoké peci. Spékání železných rud. Příprava a složení aglomerační vsázky. Teplotní a plynodynamická stránka procesů spékání. Fyzikálně-chemické děje ve spékané vrstvě. Vlastnosti aglomerátu. Základy technologie výroby aglomerátu. Peletizace jemnozrnných materiálů. Výroba surových pelet a jejich zpevňování. Předredukované suroviny. Ochrana životního prostředí při úpravě surovin pro výrobu železa.

Povinná literatura:

[1] Majerčák,Š. Vysokopecná vsádzka. SNTL Bratislava, 1986. [2] Brož,L. Teoretické základy výroby železa. SNTL/ALFA Praha, 1975. [3]Vegman,E.F. Metallurgija čuguna. Metallurgija Moskva, 1989.

Doporučená literatura:

[1] KRET, J. aj.: Vysokopecní výroba železa I, Ostrava, 1990, 97 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na studenta: Vypracování semestrálního projektu na zadané téma. Zkouška : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. Charakteristika jemnozrných materiálů. Železné rudy a jejich úprava. Chemické, mineralogické, fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. Spékání železných rud. Homogenizace rud. Termodynamika a kinetika hoření paliva ve spékané vrstvě. Přestup tepla při spékání. Tepelné bilance procesu spékání. Množství, složení a vlastnosti plynné fáze. Možnosti snižování obsahu CO v aglom.spalinách. Vznik a vlastnosti aglom.taveniny. Peletizace jemnozrných materiálů. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Fyzikálně-chemické děje při spékání a peletizaci. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. Předredukované suroviny. Možnosti zpracování odpadů v aglomeračním a peletizačním procesu. Odstraňování škodlivých prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní