618-0903/02 – Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa (D-TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy vysokopecní výroby - základní principy technologie výroby železa - technologické a ekologické aspekty výroby surového železa

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí o technologii výroby surového železa ve vysoké peci, na problematiku řízení vysokopecního procesu, využití inovativních postupů při výrobě surového železa s využíváním dalších paliv, dále na ekologické aspekty výroby surového železa, moderní bezodpadové technologie a aplikace BAT při výrobě surového železa.

Povinná literatura:

BILÍK, J., et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. PUSTĚJOVSKÁ, P. and E. KARDAS. Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí (Odzysk energii w odniesieniu do środowiska). Monografie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET, Ostrava: AMOS repro, spol. s.r.o., 2014, 100 s. ISBN 978-80-248-3383-5. CAVALIERE, P., et al. Ironmaking and Steelmaking Processes. Greenhouse Emissions, Control, and Reduction. 1st ed. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-39527-2.

Doporučená literatura:

BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. ISBN 80–248–0179–5. LEGEMZA, J., et al. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice: TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. KADULOVÁ, J. and ŠTOFKO, M. Environmentálne technologie pro hutníkov. Košice: EQULIBRIA, s.r.o. 2006. ISBN 80-8073-496-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na studenta: Vypracování semestrálního projektu na zadané téma. Zkouška : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technologické principy spékání železných rud. Vliv technologie na odstraňování škodlivých prvků a znečišťování životního prostředí. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Principy technologického řízení vysoké pece. Ukládání surovin na sazebně, bezzvonová sazebna. Provoz ohřívačů větru. Vypouštění tekutých produktů tavby. Vyzdívka a chlazení vysokých pecí. Metoda zvyšeného tlaku. Injektáž plynných, tekutých a prachových paliv do nístěhe vysoké pece. Použití kyslíku a vlhčení větru. Technologické poruchy vysoké pece. Teorie vzniku nasazenin. Čištění vysokopecního plynu. Mimopecní odsíření, odfosfoření a odkřemičitění surového železa. Vliv technologických parametrů na měrnou spotřebu koksu. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Druhy surových žeZhodnocení kovonosných odpadů při výrobě surového železa z hlediska znečišťování životního prostředí. Plynné, tekuté a tuhé znečišťující látky vznikající při výrobě aglomerátu a surového železa. Bezodpadové technologie a aplikace BAT při výrobě surového železa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.