618-0906/01 – Electrometallurgy (D_ELM)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to characterise steelmaking technology in electric arc furnaces and electric induction furnaces - student will be able to formulate basic physical chemical processes at steelmaking and ferroalloys production in electric furnaces - student will be able to describe power characteristics of arcs, regulation of electrodes, work of direct-current EAF and new flexible processes in electrometallurgy

Teaching methods

Individual consultations

Summary

only for Ph.D. study: Theory and practise production of steel in EAF

Compulsory literature:

[1]Fruehan, R. J.: The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and refining Volume. Chapter 10: EAF. Chapter 12: Refining of Stainless Steel. AISE Steel Foundation, 1998, 767 p. ISBN 0-930767-02-0.

Recommended literature:

[1]Plockinger, E. ad.: Electric Furnace Steel Production, John Wiley and Sons Ltd.,1985,650s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Teorie vzniku a stabilizace hoření elektrického oblouku. 2.Pracovní elektrická charakteristika EOP. 3.Dynamické a fyzikálně chemické účinky oblouků. 4.UHP a SUHP pece. 5.Intenzifikace tavení v EOP. Použití plynného kyslíku,kyslíkopalivové hořáky. Dmýchání inertního plynu dnem EOP.Výrobnost EOP. 6.Základní části konstrukce EOP. Regulace pohybu elektrod. Statická a dynamická charakteristika regulátoru. 7.Technologie výroby oceli v EOP. Dvoustrusková technologie. Jednostrusková technologie. Význam oxidačního a redukčního údobí tavby. Technologie přetaveb. 8.Termodynamika metalurgických pochodů při oxidační rafinaci lázně s vysokým obsahem chromu. Odfosfoření při výrobě legovaných ocelí. Legování titanem. 9.Chování vodíku a dusíku v průběhu tavby v EOP. Měření teploty lázně. Určování aktivity kyslíku, obsahu vodíku a dusíku v lázni. Automatizace řízení výroby v EOP. 10.Stejnosměrné obloukové pece. Konstrukční a metalurgické odlišnosti od střídavých EOP.Výhody stejnosměrných pecí. 11.Nové pochody ve výrobě elektrooceli – Fuchs Shaft Furnace, Verticon, ConSteel, Comelt-VAI, ContiArc, ConArc, Arcon, Contimet, KES, Danarc. 12.Výroba oceli v indukčních pecích. Teorie ohřevu a tavení. Konstrukční provedení indukčních pecí. 13.Elektrostruskové přetavování, základy termodynamiky a kinetiky výroby feroslitin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2106) Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner