618-0909/06 – Lití a krystalizace oceli (LitKrO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
SAW002 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět demonstrovat zákonitosti probíhající při odlévání a tuhnutí oceli - student bude schopen formulovat mikrosegregační a makrosegregační děje v oceli - student bude schopen charakterizovat vady ingotů i plynule litých předlitků

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je koncipován se záměrem pochopení základních zákonitostí a dějů probíhajících při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli. Dále je předmět zaměřen na homogenní a heterogenní nukleace krystalů, mikrosegregační a makrosegregační děje, vady ingotů a plynule litých předlitků, teoretické a technologické aspekty při odlévání oceli do kokil i na zařízení pro plynulé odlévání.

Povinná literatura:

BÖHM, Z. aj. Plynulé lití oceli, Praha: SNTL, 1992. ISBN 80-03-00661-9. ŠMRHA, L. Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, Praha: SNTL, 1983. DOLEJŠÍ, Z. aj. Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka 42/1. Praha: TEVÚH, 1987. DOLEJŠÍ, Z. aj. Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka 42/2. Praha: TEVÚH, 1988. CRAMB, A. The Making, Shaping and Treating of Steel: Casting Volume. 11th ed., Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 2003. ISBN 0930767047.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Sborníky konferencí: METAL. Sborníky konferencí: IRON AND STEELMAKING.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zařízení odléváren. Rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, uklidněná, polouklidněná a neuklidněná ocel. Žárovzdorné materiály při odlévání oceli, vlastnosti materiálů. Možnosti hodnocení vlastností a odolností žárovzdorných materiálů vůči roztaveným kovům a struskám. Odlévání oceli do kokil, lití horem, lití spodem. Chování oceli v pánvi. Krystalizace oceli. Tuhnutí oceli, zákonitosti, tuhnutí hlavové části ingotu. Struktura ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. Mikrosegregace, makrosegregace. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. Odlévání velkých ingotů. Čistota a jakost ingotů, vady. Pochod VIC. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. Konstrukce zařízení ZPO. Rozdělení ZPO, vertikální, horizontální. Primární, sekundární a terciální zóna chlazení. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, ovlivňující faktory. Mezipánvová metalurgie. Vady plynule litých odlitků. Perspektivy, nové směry v odlévání tenkých předlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku