618-0911/03 – Teorie ocelářských pochodů (TeorOP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vysvětlit princip odstaňování plynů z oceli - student bude umět charakterizovat procesy probíhající na rozhraní struska-kov na základě termodynamiky a kinetiky - student bude umět formulovat podmínky pro optimální průběh ocelářských pochodů

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí o termodynamice, kinetice a mechanismu hlavních ocelářských reakcí. Pozornost je věnována chování plynů, příměsí a nekovových vměstků v hlavních ocelářských výrobních agregátech při mimopecní pánvové metalurgii i během plynulého lití oceli, výrobě vysoce čisté oceli a modifikaci nekovových vměstků.

Povinná literatura:

MYSLIVEC, Th. Fyzikálně chemické základy ocelářství. Praha: SNTL,1971, 445 s. DUDEK, R. Teorie technologických procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2571-7. ADOLF, Z. Teorie ocelářských pochodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3349-1. BŮŽEK, Z. Základní termodynamické výpočty v ocelářství. Hutnické aktuality 29, 1988, č. 7, 105 s. FRUEHAN, R. J. The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and Refining Volume. Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 1998. ISBN 978-0-930767-02-0.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Sborníky konferencí: METAL. Sborníky konferencí: IRON AND STEELMAKING.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

bez dalších požadavků na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rovnováhy. Rovnovážná konstanta a způsoby jejího vyjadřování. 2. Princip akce a reakce. 3. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). 4. Reakční izoterma a její význam. 5. Ideální roztok – Raoultův zákon. 6. Zředěný roztok – Henryho zákon. 7. Termodynamická aktivita složky v roztoku. 8. Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. 9. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. 10. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. 11. Iontová teorie strusek. 12. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. 13. Nernstův rozdělovací zákon. 14. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. 15. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. 16. Odfosfoření oceli. 17. Odsíření oceli. 18. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. 19. Vodík v železe a oceli. 20. Dusík v železe a oceli. 21. Kyslík v železe a oceli. 22. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. 23. Vliv tepoty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. 24. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. 25. Srážecí dezoxidace oceli. 26. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. 27. Vměstky v oceli. 28. Nukleace vměstku a modifikace vměstků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní