618-0914/01 – Teoretické základy výroby železa, oceli a její zpracování (TZVŽOZ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat výrobní proces ve vysoké peci - student bude umět popsat zařízení pro výrobu oceli a procesy v nich probíhající - student bude umět posoudit možnosti odlévání oceli

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je objasnit základní vazby a struktur hutních metalugických agregátů v oblasti hutní prvovýroby. V souladu s aktuálními tendencemi je pozornost rovněž věnována automatickému zařízení, ekologické problematice i alternativním metodám výroby tekutého kovu. Je objasněna problematika výroby oceli. Přehled a vývoj ocelářských pochodů, ocelářské strusky, oxidační pochody, desoxidace oceli, odsíření oceli, výroba oceli v konvertorech, tandemových a elektrických pecích, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli.

Povinná literatura:

1. Brož,L., Bilík,J., Kret,J.: Vysokopecní výroba železa, VŠB Ostrava, 1985. 2. Biswas,A.K.: Principles of blast furnace ironmaking, Australia, Brisbane. 1981. 3. Myslivec,Th.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL, Praha,1971,445 s. 4. Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 s. 5. Kalousek, J.,Dobrovský, L.: Teorie hutních pochodů, 1987,skripta VŠB,174 s. 6. Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 s. 7. Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1980, 186 s. 8. Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vlastnosti rud, aglomerátu, pelet, koksu, zásaditých přísad a metody jejich zjišťování. Teoretické základy fyzikálně-chemických procesů při spékání a peletizaci. Zavážení vysoké pece, rozdělování vsázky na sazebně. Zafoukávání a sfoukávání, a tlumení pece. Normální, vnější a vnitřní chod pece. Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece. Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. Přímá a nepřímá redukce. Vysokopecní struska. Vysokopecní vítr.Obohacování větru kyslíkem a vlhčení větru. Technologie injektáže přídavných médií.Mísiče. Afinita prvků ke kyslíku. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. Ocelářské strusky. Teorie reakcí probíhajících při výrobě a rafinaci oceli: Oxidace Si a Mn,přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. Odsíření oceli. Uhlíková reakce. Výroba oceli v konvertorech-LD konvertor, OBM konvertor.Výroba oceli v tandemových pecích.Výroba oceli v elektrických pecích.Výroba oceli v SM pecích. Teoretické základy desoxidace oceli. Srážecí dezoxidace, Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. Čistota oceli. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. Plyny v oceli. Termodynamika a mechanizmus odplynění oceli. Rafinace oceli inertními plyny. Vakuová rafinace oceli –nukleace plynných bublin –difúze atomů plynu k povrchu. Technologie mimopecního vakuování oceli včetně zařízení. Rafinace oceli syntetickými struskami. Pánvové pece.Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do oceli. Krystalizace oceli. Teorie tuhnutí oceli, zákonitosti, tuhnutí hlavové části ingotu. Struktura ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. Odlévání velkých ingotů. Čistota a jakost ingotů, vady. Pochod VIC. Teorie mikrosegregace, teorie makrosegregace. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. Konstrukce zařízení ZPO. Rozdělení ZPO, vertikální, horizontální. Primární, sekundární a terciální zóna chlazení. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, ovlivňující faktory. Mezipánvová metalurgie. Vady plynule litých odlitků. Perspektivy, nové směry v odlévání tenkých předlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.