618-0915/01 – Teoretické základy hutnických procesů (TeZaHP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat vysokoteplotní procesy při výrobě surového železa - student bude umět charakterizovat procesy probíhající při výrobě oceli - student bude umět popsat odlévání oceli

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je objasnění fyzikálně-chemické podstaty vysokoteplotních procesů probíhajících při výrobě surového železa, výrobě oceli, její rafinaci a lití. Je zaměřen na taveniny železa a strusek, interakce probíhající na jejich fázovém rozhraní a rozhraní s atmosférou.

Povinná literatura:

1. Brož,L. - Bilík,J, - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa, VŠB Ostrava, 1985. 2. Biswas,A.K. : Principles of blast furnace ironmaking, Australia, Brisbane. 1981 3. Myslivec,Th.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL,Praha,1971,445 s. 4. Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 s. 5 Kalousek, J.-Dobrovský, L.: Teorie hutních pochodů, 1987, skripta VŠB,174s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rovnováhy. Rovnovážná konstanta a způsoby jejího vyjadřování.Princip akce a reakce. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). Reakční izoterma a její význam. Ideální roztok – Raoultův zákon. Zředěný roztok – Henryho zákon. Termodynamická aktivita složky v roztoku.Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. Iontová teorie strusek. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. Nernstův rozdělovací zákon. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. Fyzikálně-chemické procesy při spékání a peletizaci. Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece. Plynodynamika vysoké pece. Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. Přímá a nepřímá redukce. Vliv podílu přímé redukce na spotřebu uhlíku. Redukce ostatních prvků. Vysokopecní struska. Odsiřování ve vysoké peci. Nauhličování surového železa. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. Odsíření oceli. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. Vodík v železe a oceli. Dusík v železe a oceli. Kyslík v železe a oceli. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. Vliv tepoty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. Srážecí dezoxidace oceli. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.