618-1402/01 – Teorie a technologie slévárenství (TTS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader. -student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. -student bude umět umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků. -student bude umět umět popsat materiálové a slévárenské vlastnosti slitin na odlitky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Odlitek- produkt výrobního procesu ve slévárně. Vznik odlitku - strojnické a technologické požadavky. Postup jednotlivých operací při výrobě odlitku. Slévárenský postupový výkres a výrobní postup odlitku. Modelové zařízení a základní poznatky o jeho výrobě.Stručný přehled jednotlivých generací formovacích směsí. Přehled slévárenských materiálů na odlitky.

Povinná literatura:

Jelínek,P. : Slévárenství, skriptum ES VŠB-TU Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

Roučka,J. : Technická příprava výroby ve slévárnách, skriptum VUT Brno,Rektorát VUT v Brně Elbel,T. a kol. : Vady odlitků ze slitin železa. Matecs, Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 bodově hodnocená seminární práce 1 bodově hodnocený protokol z měření 2 bodově hodnocené programy

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do slévárenství - historická a hospodářská data. Možnosti a hranice výroby odlitků. Průběh výroby odlitku od výkresu po expedici. 2. Rozdělení výrobních způsobů podle druhu formy. Výroba odlitků do kovových forem. Výroba odlitků do jednorázových pískových forem. 3. Druhy a vlastnosti formovacích směsí, pojivové soustavy I. – IV. generace, příprava a zkoušení formovacích směsí 4. Regenerace ostřiv základní principy, hodnocení regenerátu 5. Proudění kovu ve formě. Vtoková soustava odlitku. 6. Statické a dynamické působení kovu na formu. Plyny v kovech a ve slévárenské formě. 7. Krystalizace a tuhnutí odlitku. 8. Objemové změny při tuhnutí odlitku a nálitkování. 9. Napětí v tuhnoucích a chladnoucích odlitcích.Vady odlitků a jejich předcházení. 10. Přehled materiálů na odlitky. Ocelové odlitky 11. Litiny – struktura, vznik grafitu, základní kovová hmota. Mechanické vlastnosti litin. 12. Metalurgie litin – očkování a modifikace 13. Výroba odlitků z neželezných kovů 14. Závěrečná konzultace Cvičení: 1. Suroviny pro přípravu formovacích směsí, ostřiva, pojiva 2. Příprava a zkoušení formovacích směsí – laboratoř formovacích směsí – protokol z výsledků měření 3. Technologie formování – ukázky formování na dělený a nedělený model, model s volnými částmi, pravé nepravé jádro 4. Formování a odlití jednoduchého odlitku z Al slitiny 5. Exkurze v modelárně a slévárně litiny 6. Čtení strojnického výkresu, značky, razítko – součást na výkrese nakreslit axonometricky 7. Výpočet metalostaického tlaku a vztlaku 8. Slévárenský postupový výkres, volba dělící roviny odlitku, úkosů, přídavků 9. Exkurze ve slévárně hliníkových odlitků s metodami vysokotlakého a nízkotlakého lití 10. Návrh a výpočet vtokové soustavy odlitku – (program) 11. Výpočet objemu nálitku – (program) 12. Slitiny železa na odlitky, oceli, litiny, normy, vlastnosti 13. Seminář metody Rapid prototyping, počítačové simulace 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní