618-1404/01 – Zařízení sléváren (ZS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuIng. Tomáš Válek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Válek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL184 Ing. Tomáš Válek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat systematiku stroje a zařízení sléváren - student bude umět popsat prostory přípravy surovin, zařízení přípravy vsázky a zařízení tavíren - student bude umět posoudit vhodné stroje pro formování a výrobu jader - student bude umět posoudit vhodné stroje a zařízení pro výrobu odlitků odlévaných do trvalých forem

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty související se stroji a zařízením sléváren. Jsou zvýrazněny otázky problematiky sléváren pro umělecké odlitky. Pozornost je věnována zejména oblastem přípravy surovin, zařízením přípravy vsázky, oblasti dopravy, zvedacích zařízení a agregátů tavíren. Dále jsou zde prezentovány stroje pro přípravu formovacích směsí v rámech a automatizované formovací linky. Stroje a zařízení pro jednotlivé typy lití dokládají náročnost funkce těchto zařízení. Jako významnou součástí provozů sléváren se stává řešení životního prostředí, odpadového hospodářství a bezpečnosti práce.

Povinná literatura:

[1] CHRÁST, J., Slévárenská zařízení. CERM, ISBN 80-7204-456-7, 2006, 256 s. [2] MALÍK, J., Zlievarenské stroje a zariadenia. Skriptum TU Košice, ISBN 80-8073-462-3, 2006, 195 s.

Doporučená literatura:

[1] MALÍK, J., Návody na cvičenia z predmetu Zlievarenské stroje a zariadenia. Skriptum TU Košice, ISBN 80-8073-531-X, 2006, 68 s. [2] SETNIČKA, R., Metalurgie oceli – Návody do cvičení. Skriptum VUT Brno, ISBN 80-214-0112-5, 1991, 74 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Přednášky: 1) Význam slévárenské technologie, výrobní typy slévárenských provozů. 2) Prostory přípravy surovin a zařízení přípravy vsázky. 3) Výrobní agregáty ve slévárnách. 4) Zařízení tavíren, vyzdívky výrobních agregátů. 5) Základní součásti výrobních agregátů. 6) Zařízení pro odlévání. 7) Úpravny formovacích směsí nových a vratných, regenerace. 8) Mechanizace formoven, stroje pro formování v rámech, automatické formovací linky. 9) Pískomety, zařízení pro ST technologii, výrobu skořepinových forem, V – proces a na spalitelný model. 10) Stroje a zařízení pro výrobu jader. 11) Stroje a zařízení pro kokilové lití a nízkotlakové lití. 12) Stroje a zařízení pro odstředivé a tlakové lití. 13) Zařízení k čistění povrchu odlitků a uvolňování odlitků z forem. Zařízení pro apreturu odlitků. 14) Životní prostředí, odpady a bezpečnost práce. Cvičení: 1) Školení BP. Prohlídka vlastních laboratoří na FMMI, vědecko-výzkumné aktivity. 2) Základy technického kreslení strojních součástí I. 3) Technicko-hospodářské ukazatele sléváren. Řešení provozních souborů sléváren. 4) Základy technického kreslení strojních součástí II. 5) Projektování výrobních souborů. 6) Projektování výrobního souboru pro výrobu jader a tavírny. 7) Uvolňování odlitků z forem. Výrobní soubor čistírny odlitků a pískovny. Skladovací soubory. 8) Doprava ve slévárně. Prostorové rozmístění výrobních souborů ve slévárně. 9) Monitoring rozmístění výrobních souborů v provozu slévárny. 10) Seminář – vybrané otázky z monitoringu rozmístění výrobních souborů v provozu slévárny. Zadání zpracování referátu. 11) Životní prostředí a hygiena práce ve slévárnách. 12) Studovna časopisů – výběr a zpracování aktuálního literárního zdroje v oblasti stroje a zařízení sléváren. 13) Seminář – prezentace výsledků literárního studia. 14) Odevzdání protokolů s referáty. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní