618-1406/01 – Metalurgie slévárenských slitin (MSS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět charakterizovat kovové materiály pro výrobu odlitků. -student bude umět formulovat zásady metalurgického zpracování slévárenských slitin. -student bude umět popsat vlastnosti materiálu pro daný typ odlitku. -student bude znát postup a metodiku složitých a časově náročných zkoušek hodnocení tekuté fáze kovových materiálů na základě vizuální metodiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí o slitinách železných a neželezných kovů. Zabývá se klasifikací vlastností kovových slitin a jejich vyhodnocování pomocí různých metodik. Záměrem je ukázat na širší souvislosti mezi technologií výroby kovových slitin a jejich užitnými vlastnostmi.

Povinná literatura:

[1] Vondrák, V., Hampl, J., Hanus, A.: Metalurgie litin-mimopecní zpracování litiny. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2005, 121s. a studijní opora k předmětu. [2] Vondrák, V., Pavelková, A., Hanus, A.: Metalurgie litin-vtokové soustavy a nálitkování. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2005, 101s. [3] Šenberger, J.: Metalurgie oceli na odlitky, skriptum, VUT Brno, 2003, 149s. [4] Michna, Š. et. Al.: Encyklopedie hliníku, Adin, Prešov, 2005, ISBN 80-89041-88-4, 694 s. [5] Lichý, P.; Beňo., J.: Metodika hodnocení tekuté fáze kovových materiálů - Multimediální opory, VŠB - TU Ostrava, 2014.

Doporučená literatura:

[1]Gedeonová, Z.,Jelč,I.: Metalurgia liatin. HF-TU Košice, 2000, 288s.ISBN 80-7099-516-5 [2]Otáhal, V.: Tvárná litina. Monografie na CD. MetalCasting and Foundry Consult, Brno,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

dvě kontrolní písemky a zápočtový test

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Rozdělení klasifikace litin, mechanické vlastnosti, podíl litin na odlitcích ze slitin železa. ·Suroviny pro tavení litin, kovová vsázka, legury, struskotvorné přísady. ·Tavicí agregáty pro tavení litin. ·Tavení v kuplovnách. ·Tavení v indukčních a obloukových pecích, plamenné pece. ·Změny chemického složení, ovlivňování krystalizačního procesu atd. -Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů. ·Tavení slitin neželezných kovů, tavící agregáty, fyzikálně-chemické pochody při přípravě slitin. ·Plyny ve slitinách neželezných kovů, metody odplyňování tavenin. ·Tuhnutí a ochlazování kovů a slitin, ovlivňování primární krystalizace. ·Očkování a modifikace. ·Metalurgie a technologie slitin na bázi mědi, hliníku a hořčíku, slitiny zinku, niklu, titanu, cínu, olova pro slévárenské použití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2015/2016 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.