618-1409/01 – Recyklace slévárenských materiálů 1 (RSM 1)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA331 Ing. Eliška Adámková
BED47 doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
CAM01 doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude -znát základy slévárenské technologie a typy vznikajících odpadů -umět klasifikovat slévárenský odpad podle objemu a stupně nebezpečnosti -umět analyzovat možnosti druhotného zužitkování slévárenských odpadů (formovací směs, struska, odprašky, žárovzdorné materiály) -umět vybrat nejvhodnější způsob regenerace formovacích směsí podle pojivového systému -umět zhodnotit podmínky recyklace odpadů ze systémů odprášení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Charakteristika slévárenských odpadů vznikajících při výrobě odlitků a možnosti jejich recyklace.Regenerace použitých formovacích směsí – základní metody , postupy, zařízení, vhodnost jednotlivých postupů pro různé pojivové systémy, metody hodnocení regenerátu. Zužitkování odpadních formovacích směsí v jiných průmyslových odvětvích. Možnosti recyklace různých typů odprašků. Slévárenské technologie i technologie recyklace jsou pojaty v souladu s doporučeními referenčních dokumentů směrnice prevence znečištění (IPPC).

Povinná literatura:

[1] Jelínek,P. : Slévárenství,skripta VŠB,1992, 256 s. [2] Bednářová,V. : Recyklace slévárenských odpadů – regenerace formovacích směsí, skripta VŠB,2004, 60s. [3] http//:eippcb.jrc.es INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL, REFERENCE DOCUMENT ON BEST AVIABLE TECHNIQUES IN THE SMIFHERIES AND FOUNDRIES INDUSTRY

Doporučená literatura:

[1] Jelínek, P. : Disperzní soustavy slévárenských formovacích směsí – Ostřiva. Červen 2000, OFTIS Ostrava,135. [2 Jelínek, P.: Pojivové soustavy slévárenských formovacích směsí (Chemie slévárenských pojiv), OFTIS Ostrava, 2004, 241s. [3] Grígerová,T., : Zlievarenstvo neželezných kovov, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1998,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 bodově hodnocené seminární práce s obhajobou během semestru 2 bodově hodnocené protokoly z měření 2 průběžné testy

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/632/cs/okruhy/studium/bak_st/st_texty další doporučené odkazy:http//:eippcb.jrc.es INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL, REFERENCE DOCUMENT ON BEST AVIABLE TECHNIQUES IN THE SMIFHERIES AND FOUNDRIES INDUSTRY Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces .

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

přednášky: 1. Úvod do předmětu, slévárenství jako průmyslový obor, výroba odlitků v ČR a ve světě 2. Formovací materiály, ostřiva, pojivové soustavy I. – IV. generace, výroba forem a jader 3. Slitiny železa na odlitky – oceli, litiny – metalurgie a slévárenské vlastnosti, recyklovatelnost 4. Slévárenské slitiny mědi, metalurgie, technologie, slévárenské vlastnosti, oblasti použití, recyklovatelnost 5.Slévárenské slitiny hliníku, metalurgie, technologie, slévárenské vlastnosti, oblasti použití, recyklovatelnost 6. Slévárenské slitiny Mg,Zn,Ti, Pb a Sn, metalurgie, technologie, slévárenské vlastnosti, oblasti použití, recyklovatelnost 7.Struktura slévárenských odpadů – použité formovací směsi, struska, prach, kaly,vyzdívky 8.Použité slévárenské formovací a jádrové směsi – složení, vlastnosti 9.Regenerace formovacích směsí – principy, postupy regenerace mechanická, tepelná, mokrá, speciální 10.Doporučované postupy regenerace –BAT technologie 11.Používané metody a postupy hodnocení kvality regenerátu 12.Možnosti druhotného využití odpadních formovacích směsí 13.Recyklace odpadů ze systémů odprášení 14.Zužitkování strusek a pecních vyzdívek cvičení: 1. Suroviny pro přípravu formovacích směsí – křemenná a nekřemenná ostřiva, zkoušení ostřiv, anorganická a organická pojiva 2. Laboratorní metody hodnocení regenerátu v závislosti na typu použitého pojiva 3. Příprava a zkoušení formovacích směsí – laboratoř formovacích směsí – protokol z výsledků měření 4. Technologie formování – ukázky formování na dělený a nedělený model, model s volnými částmi, pravé nepravé jádro 5. Exkurze do slévárny ArcellorMittal Ostrava včetně prohlídky mechanické regenerační jednotky 6. Kontrolní test, praktická výroba formy jednoduchého odlitku a lití slitiny AlSi 7. Slévárenské slitiny Al, Mg, normy, vlastnosti , mikrostruktury, recyklovatelnost 8. Exkurze do slévárny automobilových kol Cromodora Wheels 9. Seminář - doporučované BAT postupy mechanické, pneumatické, tepelné a mokré regenerace 10. Slévárenské slitiny železa, oceli, litiny, normy, mikrostruktura – (protokol vyhodnocení mikrostruktury) 11. Exkurze do slévárny Vítkovice a prohlídka mechanické regenerační jednotky s magnetickou separací ostřiv 12. Seminář – možnosti druhotného využití odpadních formovacích směsí v podmínkách ČR 13. Slévárenské slitiny Cu, Zn, Sn, normy, vlastnosti , mikrostruktury, recyklovatelnost 14. Závěrečný test, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.