618-1801/01 – Teorie slévárenských pochodů I. (TSPI)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat vlivy působící na slévárenské pochody. Student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. Student bude znát postup výpočtu vtokové soustavy. Student bude znát postup výpočtu nálitků. Student bude umět vysvětlit pojem usměrněného tuhnutí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Struktura a fyzikální vlastnosti tavenin. Zákonitosti proudění kovů, tlakové poměry ve vtokových soustavách. Výpočet vtokových soustav.Zabíhavost kovů a slitin a jejich souvislost s konstrukcí odlitků. Tepelné a fyzikální pochody v odlitku a ve formě. Interakce mezi odlitkem a formou. Krystalizace a tuhnutí odlitků, termodynamické podmínky krystalizace. Plyny ve slévárenské formě. Reoxidace kovů. Kondenzační zona vody ve formě.

Povinná literatura:

HAVLÍČEK, F. : Teorie slévárenství. Skripta ES VŠB, 1992 JELÍNEK,P. : Slévárenství. Učební texty VŠB-TU Ostrava, 5-vydání , Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

RUSÍN, K.: Teorie slévárenských procesů I, ES VUT Brno, VETIŠKA, A. a kol.: Teoretické základy slévárenské technologie SNTL, PRaha, 1972 PŘIBYL,J. : Řízené tuhnutí ocelových odlitků. SNTL, Praha, 1986. ELBEL, T. et al.: Vady odlitků ze slitin železa. MATECS Brno, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Jeden test Dva bodově hodnocené projekty

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Studijní předmět nevyžaduje další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vlastnosti a struktura tekutých kovů a slitin. 2. Zabíhavost kovů a slitin. Působení tlaku kovu ve formě. 3. Zákonitosti proudění kovu ve vtokové soustavě. 4. Typy vtokových soustav a jejich výpočet. 5. Plyny ve slévárenské formě. Kondenzační zóna vody ve formě. 6. Krystalizace kovu. Nukleace. Růst krystalů. 7. Tuhnutí kovu. Tepelná osa. 8. Objemové smršťování kovu. 9. Vznik staženin. Tepelné uzly. 10. Nálitkování a usměrněné tuhnutí. 11. Smršťování kovu v pevném stavu. 12. Smršťovací napětí a vznik trhlin. 13. Vlastnosti kovů v teplotní oblasti solidu. 14. Vnitřní pnutí v odlitku a vznik prasklin. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, práce v laboratoři Poruba, Ekf, bezpečnostní školení. 2. Diferenciální termická analýza (změřit T pro cvičení č. 7). 3. Viskozita tavenin kovů a slitin. Povrchové napětí kovů a slitin. 4. Křivky chladnutí kovů (čistý kov, slitina, změřit T pro cvičení č. 7). 5. Zabíhavost I. (vliv teploty - jedna slitina). 6. Zabíhavost II. (vliv slitiny – konstantní přehřátí). 7. Zabíhavost III. (vliv formy – jedna slitina). 8. Vtokové soustavy I. (výpočty, výtok z pánve, vztlak). 9. Vtokové soustavy II. (modelování na AFS – μ). 10. Vtokové soustavy III. (výpočty). 11. Teplotní pole odlitku I. (JBS – kondenzační zóna). 12. Teplotní pole odlitku II. (vodní sklo + chromit (SiO2)). 13. Krystalizace – film, leptané vzorky na dendritickou strukturu. 14. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  0
        Zkouška Zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní