618-1803/01 – Formovací směsi (FS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Jelínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA331 Ing. Eliška Adámková
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
JEL40 prof. Ing. Petr Jelínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: •Znát pravidla pro používání křemenných a nekřemenných ostřiv •Znát postupy řízení ochlazovacího účinku slévárenské formy •Umět objasnit druhy a význam povrchů ostřiv a principy jejich měření •Znát druhy a prostředky k regeneraci slévárenských ostřiv. •Umět analyzovat fyz. – chemickou podstatu vaznosti a pevnosti formovacích směsí •Umět vysvětlit principy členění pojivových soustav I. – IV. generace •Umět navrhnout pojivový systém pro daný technologický postup výroby odlitků •Umět objasnit fyzikální principy pojení směsí III. generace •Umět popsat chemické procesy vytvrzování anorganických a organických pojiv (kondenzace, polymerace, adice, kopolymerace)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Ostřiva formovacích směsí, křemená a nekřemenná ostřiva, granulometrická skladba, aktivace ostřiv, regenerace. Pojivové soustavy I.-IV. generace. Chemizace výroby forem a jader. Směsi s alkalickými silikáty, aplikace makromolekulární chemie v pojivových soustavách. Principy fyzikálního pojení, V - metoda, EFF-SET proces. Interakce forma-kov, vady odlitků - vliv formy a jader. Plynový režim slévárenské formy, zapékání odlitků. Lesklý uhlík a jeho funkce při tvorbě povrchu odlitku.

Povinná literatura:

Jelínek, P.: Disperzní soustavy slévárenských formovacích směsi. OSTŘIVA. Oftis, Ostrava, 200. ISBN 80-238-6118-2 Jelínek, P.: Pojivové soustavy slévárenských formovacích směsí (Chemie slévárenských pojiv). Oftis, Ostrava, 2004, ISBN 80-239-2186-6 Rusín, K.: Formovací směsi, SNTL Praha, 1991

Doporučená literatura:

Jelínek, P.: I. Ostřivo formovacích směsí II. Pojivové soustavy III. Reakce forma-kov a ve slévárenské formě Skripta VŠB-TU Ostrava, ES. Rusín, K. a kol. SLévárenské formovací materiály, SNTL Praha, 1991, ISBN 80-03-00278-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky 2 bodově hodnocené průběžné testy

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hodnocení kvality umělých a přírodních ostřiv. Regenerace, kvalita regenerátu. Přírodní písky. Anorganická a organická pojiva. Interakce pojivo-ostřivo. Aktivace ostřiva. CO2-proces, SO2-proces, Hot-Box, Cold-Box. Metoda plné formy. Speciální technologie výroby forem a jader uměleckých odlitků. Sádrové formy (zpevněné směsi), vytavitelný model, organobentonity, cementové směsi, Shaw-metoda, Silikon-kaučuk-metoda, LOST FOAM, Replicast.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok