618-1806/01 – Slévárenství (S)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
JEL40 prof. Ing. Petr Jelínek, CSc.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: -umět popsat základní druhy slévárenských forem i jejich použití při výrobě odlitků -znát zásady používání různých druhů formovacích směsí, jejich vlastnosti i aplikaci pro konkrétní druhy odlitků -znát postup navrhování vtokových soustav i jejich výpočet -umět vysvětlit principy kladného a záporného usměrněného tuhnutí -umět řešit statický a dynamický vztlak forem a jader -umět objasnit vznik nejdůležitějších vad odlitků -znát principy metod výroby odlitků, především využívajících zvýšeného tlaku na hladinu kovu, skořepinového formování a přesného lití

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Přednášky: 1.Slévárenská forma-jádra, formovací směsi I.-IV.generace. 2.Vtoková soustava odlitků, výpočet vtokových soustav, přetlakové a podtlakové soustavy 3.Vztlak formy a jader, krystalizace a tuhnutí odlitků. Homogenní a heterogenní nukleace, primární krystalizace, segregace (odmíšeniny) a vycezeniny. 4.Objemové změny kovu při tuhnutí a zneškodňování tepelných uzlů v odlitku 5.Sdílení tepla mezi odlitkem a formou 6.Vady odlitků, zabíhavost kovů, kondenzační zóna vody a její důsledky na vady povrchu. 7.Vady z napětí (výronky, zálupy), penetrace kovu do formy, drsnost odlitků. Exogenní a endogenní bubliny, bodliny. 8.Porušení souvislosti odlitků, mechanizmus vzniku trhlin a prasklin. Slévárenská pnutí. 9.Výroba odlitků působením zvýšeného tlaku na hladinu kovu. 10.Spec. metody výroby odlitků, vakuové nasávání, natuhávání s vypouštěním, metody lití přesných odlitků. 11.Oceli na odlitky. Uhlíkové a slitinové oceli. Metalurgie výroby. 12.Grafitizující slitiny železa, metalurgie výroby. 13.Konstrukce odlitků, zásady optimální konstrukce. 14.Tvárná litina, metalurgie, neželezné kovy. Kriteria hodnocení litin, strukturní diagramy.

Povinná literatura:

1.Jelínek, P.: Slévárenství. Skripta VŠB-TU Ostrava,ES,2000. ISBN 80-7078-952-2 2.Havlíček,F.: Konstrukce odlitků (učební pomůcka), VŠB-TU Ostrava, ES, 1995 3.Gedeonová,Z.-Jelč,I.:Metalurgia liatín, HT-TU Košice, 2000

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně budou zadávány individuální úkoly s týdenním termínem. Na úkolech se bude pracovat, pokud neurčí cvičící jinak, i v průběhu jednotlivých cvičení. Studenti kombinovaného studia budou zasílat své rozbory literatury průběžně pomocí e-mailu. Při odevzdání se za každý týden prodlevy snižují 3 body u každého úkolu odevzdaného po termínu.

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Slévárenská forma-jádra, formovací směsi I.-IV.generace. 2. Vtoková soustava odlitků, výpočet vtokových soustav, přetlakové a podtlakové soustavy 3. Vztlak formy a jader, krystalizace a tuhnutí odlitků. Homogenní a heterogenní nukleace, primární krystalizace, segregace (odmíšeniny) a vycezeniny. 4. Objemové změny kovu při tuhnutí a zneškodňování tepelných uzlů v odlitku 5. Sdílení tepla mezi odlitkem a formou 6. Vady odlitků, zabíhavost kovů, kondenzační zóna vody a její důsledky na vady povrchu. 7. Vady z napětí (výronky, zálupy), penetrace kovu do formy, drsnost odlitků. Exogenní a endogenní bubliny, bodliny. 8. Porušení souvislosti odlitků, mechanizmus vzniku trhlin a prasklin. Slévárenská pnutí. 9. Výroba odlitků působením zvýšeného tlaku na hladinu kovu. 10. Spec. metody výroby odlitků, vakuové nasávání, natuhávání s vypouštěním, metody lití přesných odlitků. 11. Oceli na odlitky. Uhlíkové a slitinové oceli. Metalurgie výroby. 12. Grafitizující slitiny železa, metalurgie výroby. 13. Konstrukce odlitků, zásady optimální konstrukce. 14. Tvárná litina, metalurgie, neželezné kovy. Kriteria hodnocení litin, strukturní diagramy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní