618-1808/01 – Slévárenství slitin neželezných kovů (SSNK)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat a srovnat základní typy slitin na bázi neželezných kovů používaných k výrobě odlitků - student bude umět popsat zásady metalurgického zpracování jednotlivých slitin - student bude umět navrhnout vhodný technologický postup pro výrobu odlitků z neželezných slitin - student bude umět analyzovat vady odlitků z neželezných kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na výrobu odlitků ze slitin neželezných kovů. Zabývá se klasifikací jednotlivých neželezných kovů a jejich slitin. Součástí je popis jednotlivých materiálů z hlediska využitelnosti pro výrobu odlitků – strukturní, mechanické, slévárenské a technologické vlastnosti. Informuje o možnostech přípravy, výroby a dalšího zpracování litých částí. Posluchači dostanou informaci o používaných materiálech i výrobních technologiích ve slévárnách neželezných kovů v České republice i ve světě.

Povinná literatura:

[1] Roučka, J.: Metalurgie neželezných slitin. Skriptum VUT Brno, 2004. [2] Grígerová, T.; Kořený, R.; Lukáč, I.: Zlievárenstvo neželezných kovov, Alfa Bratislava, 1988. [3] Bolibruchová, D.; Tillová, E.: Zlievarenské zliatiny Al-Si. ŽU v Žilině, 2005, s. 180.

Doporučená literatura:

[1] Ptáček, L.: Slévárenské slitiny hořčíku. Slévárenství LII, č. 2-3, s. 61-66. [2] JUŘIČKA, I.; MAISNAR, J.: Specifické podmínky tavení a lití hořčíkových slitin. Slévárenství LII 2-3, 2004, s. 66- 70. [3] ČÍŽEK, L.; KOŘENÝ, R.; KOZELSKÝ, P.; KONEČNÁ, R.; PAWLICA, L.: Termická analýza hořčíkových slitin. Materiále Engineering, Vol. 10, 2003, č.3, s.339-342. Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 bodově hodnocená semestrální práce a její obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky 1 bodově hodnocený test

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod, stručné rozdělení neželezných kovů a jejich slitin. 2. Tavení neželezných kovů. Fyzikálně-chemické pochody při tavení neželezných kovů. 3. Hliníkové slitiny – struktura, vlastnosti a použití. 4. Očkování a modifikace Al slitin. 5. Podmínky tavení a odlévání slitin hliníku. 6. Kontrola kvality roztaveného materiálu (termická analýza). 7. Plyny ve slitinách neželezných kovů (stanovení obsahu plynů, odplyňování). Filtrace. 8. Slitiny nízkotavitelných kovů – struktura, vlastnosti a použití. 9. Slitiny mědi – struktura, vlastnosti a použití. 10. Podmínky tavení a odlévání odlitků ze slitin mědi. 11. Slitiny titanu a hořčíku – struktura, vlastnosti a použití. 12. Přehled výrobních technologií používaných ve výrobě odlitků z neželezných kovů. 13. Tepelné zpracování odlitků. Dokončovací operace výroby odlitků. 14. Vady u odlitků ze slitin neželezných kovů. Cvičení 1. Školení bezpečnosti práce. Přehled výroby odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR a ve světě. Zadání semestrálních prací. 2. Tavení hliníkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu (teplota taveniny, termická analýza). Hodnocení technologických vlastností. 3. Tavení a odlévání hliníkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Stanovení množství plynů v tavenině a jejich odstranění – odplyňování. 4. Exkurze do slévárny slitin hliníku (Hayes Lemmerz, Ostrava) s praktickou ukázkou celého výrobního postupu. 5. Stanovení množství vměstků u hliníkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Způsoby odstranění. Využití filtrace při výrobě odlitků. 6. Očkování a modifikace slitin hliníku - praktické cvičení v laboratoři. Využití termické analýzy pro kontrolu účinnosti metalurgických zásahů. Rozbor křivek ochlazování. 7. Tavení a odlévání odlitků za slitin mědi - praktické cvičení v laboratoři. Specifika při tavení bronzí a mosazí. Použití metalurgických zásahů. 8. Exkurze do slévárny slitin mědi (Vítkovické slévárny, Ostrava). Seznámení se s celým výrobním postupem výroby odlitků z bronzí a mosazí při použití gravitačního i odstředivého lití. 9. Seminář - odborná diskuse mezi studenty a pedagogem nad průběžně zpracovanými tématy v rámci semestrálních prací. 10. Tavení a odlévání odlitků z hořčíkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Specifika při tavení, použití ochranné atmosféry při lití a odlévání, příprava speciální formy pro výrobu odlitků z těchto slitin. 11. Řešení vtokových soustav a nálitkování. Zadání postupového výkresu pro výrobu odlitku ze slitin neželezných kovů. 12. Rozbor mikrostruktury slitin hliníku, mědi a hořčíku. Možnosti jejich ovlivňování. 13. Seminář - odborná diskuse mezi studenty a pedagogem nad tématy zpracovanými v rámci semestrálních prací. 14.Kontrolní test. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.