618-1809/01 – TPV a využití simulace (TPVS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět interpretovat výsledky simulačních programů slévárenských pochodů. Znát zásady hospodárného konstruování odlitků. Znát prostředky počítačové podpory slévárenských technologií. Umět analyzovat technologičnost konstrukce odlitků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základy konstruování odlitků. Požadavky na optimální konstrukci. Návrhy odlitků. Počítačová simulace plnění slévárenských forem, tuhnutí a chladnutí odlitků, zjišťování struktury a predikce mechanických vlastností.

Povinná literatura:

Havlíček, F.: Konstrukce odlitků, učební pomůcka, VŠB-TU Ostrava, 1995. Bednář, B.: Technologičnost konstrukce odlitků, Slévárenská ročenka 2005 až 2006, ČSS Brno. Herman, A., Svárovský,M.,Kovařík,J.,Roučka,J.: Počítačové simulace ve slévárenství, Učební texty CˇVUT Praha, vydavatelství ČVUT, PRaha 2000

Doporučená literatura:

Skarbinski,M.-Skarbinski,J. : Technologičnost konštrukcie strojov. Alfa,Bratislava, 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- 2 bodově hodnocené průběžné testy

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha a postavení TPV ve slévárně. 2. Navrhování technologického postupu odlitku. 3. Předlévání otvorů a dutin. Slévárenské vůle. 4. Zatěžování a stahování forem. Odvzdušnění a odvětrání slévárenské formy. 5. Základní postupy výroby modelového zařízení. Značení odlitků.. 6. Využití výpočetní techniky v TPV. Metody Rapid Prototyping. 7. Simulační programy slévárenských pochodů v odlitcích. 8. Všeobecné zásady správné konstrukce odlitku. 9. Technologičnost konstrukce, spolupráce technologa a konstruktéra. 10. Zásady konstrukce s ohledem na techniku formování a výrobu jader.- 11. Zásady konstrukce s ohledem na tuhnutí , nálitkování, a smršťování odlitku 12. Zásady konstrukce s ohledem na čištění a úpravy odlitků, 13. Úvahy o nákladech na výrobu odlitků a jejich snižování.. 14. Kvalita odlitků a náklady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku