618-1811/01 – Ocelové odlitky (OCO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Válek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Válek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL184 Ing. Tomáš Válek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - student bude umět charakterizovat systematiku ocelí na odlitky - student bude umět základní technologicko – metalurgické postupy nelegovaných a legovaných ocelí pro odlitky při výrobě na elektrických obloukových pecích - student bude umět ovládat základní technologicko – metalurgické postupy nelegovaných a legovaných ocelí pro odlitky při výrobě na elektrických indukčních pecích -student bude umět zdůvodnit a navrhnout způsob dezoxidace, rafinace a legování při výrobě ocelí na odlitky

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty související se systematikou výroby ocelí na odlitky v elektrických obloukových pecích a indukčních pecích. Pozornost je věnována zejména technologicko – metalurgickým souvislostem při výrobě různých jakostních skupin a na jednotlivých typech keramických vyzdívek. Jsou zde rovněž prezentovány současně využívané způsoby a možnosti zpracování ocelí v oblasti sekundární metalurgie ve slévárnách ocelí. Naznačeny jsou také některé možnosti využití nákladové analýzy k řízení výroby.

Povinná literatura:

Povinná literatura: [1] ŠENBERGER, J., Metalurgie oceli na odlitky, Skriptum VUT Brno 2003, 149 s. [2] KALOUSEK, J., DOBROVSKÝ, L´., Teorie hutnických pochodů, Skriptum VŠB-TU Ostrava 2004, 173 s. [3] DOBROVSKÁ, J., Teorie metalurgických pochodů – Sbírka příkladů. Skriptum VŠB – TU Ostrava, ISBN 80-248-0162-0,2002, 56 s. [4] ŠENBERGER, J., STRÁNSKÝ, K., BŮŽEK, Z., ZÁDĚRA, A., KAFKA, V.: Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno 2008, 310 s.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: [1] BROŽ a kol., Hutnictví železa, SNTL, Praha 1988, 460 s. [2] BENDA, M., Elektrometalurgie, Skriptum VŠB-TU Ostrava 1989, 250 s. [3] FREMUNT, P., ŠIMON, J., Tavení oceli v elektrických pecích, SNTL, Praha 1984. [4] KEPKA, M., Rafinace oceli, SNTL, Praha 1989, 211 s. [5] ELBEL, T., HAVLÍČEK, F., JELÍNEK, P., LEVÍČEK, P., ROUS, J., STRÁNSKÝ, K., Vady odlitků ze slitin železa (klasifikace, příčiny a prevence), MATECS, Brno 1992, 340 s. [6] MYSLIVEC, T., Fyzikálně chemické základy ocelářství. SNTL, Praha 1971, 445 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru: Dvě bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky.

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Přednášky: 1) Úvod do historie výroby železa až do současnosti. Základní parametry elektrických obloukových pecí a elektrických indukčních pecí. 2) Základy termodynamiky ocelářských pochodů. Roztoky roztavených kovů, nekovů a plynů. 3) Normy a sortiment ocelí na odlitky. 4) Konstrukční oceli na odlitky. 5) Speciální oceli na odlitky korozivzdorné. 6) Speciální oceli na odlitky vzdorující opotřebení. 7) Elektrický a tepelný režim práce elektrické obloukové pece (EOP). Vyzdívky elektrických obloukových pecí a dusací hmoty elektrických indukčních pecí středofrekvenčních (EIP). 8) Výroba nelegovaných ocelí na odlitky v zásaditých elektrických obloukových pecích (EOP). Průběh jednotlivých technologicko-metalurgických fází. 9) Výroba legovaných ocelí na odlitky v zásaditých elektrických obloukových pecích (EOP). Funkce hlavních termodynamických podmínek metalurgických pochodů. 10) Výroba oceli v kyselých EOP. Intenzifikace výroby oceli v EOP. 11) Energetický režim práce elektrické indukční pece středofrekvenční (EIP). Výroba nelegovaných a legovaných ocelí v (EIP). 12) Dezoxidace oceli v licí pánvi a odlévání. 13) Možnosti sekundární metalurgie ve slévárnách oceli. 14) Některé možnosti využití nákladové analýzy k řízení výroby oceli. Cvičení: 1) Školení BP. Prohlídka vlastních laboratoří na FMMI, vědecko-výzkumné aktivity. Zadání dvou semestrálních úkolů. 2) Suroviny k výrobě oceli na odlitky, pomocné materiály. 3) Výpočty hmotnosti vsázky, kovových a nekovových přísad, propaly legujících prvků v elektrické obloukové peci (EOP) a v elektrické indukční peci středofrekvenční (EIP). 4) Příklad technologického postupu tavení legované oceli v elektrické indukční peci středofrekvenční (EIP). 5) Monitoring praktického průběhu tavby v EIP v laboratořích Katedry slévárenství FMMI TU-VŠB v Ostravě. 6) Seminář – vybrané otázky z výroby ocelí na odlitky v EIP. Odevzdání prvního zpracovaného protokolu ze zadaných semestrálních úkolů. 7) Monitoring praktického průběhu tavby vakuové elektrické indukční pece středofrekvenční, prohlídka zařízení plazmové pece a zařízení pro elektrostruskové přetavování (ESP) v poloprovozu Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. 8) Monitoring praktického průběhu tavby v elektrické obloukové peci (EOP) v provozu slévárny. 9) Seminář – vybrané otázky z výroby ocelí na odlitky v EOP. 10) Průběh technologického postupu výroby chrómniklové oceli stabilizované titanem a niobem v EOP. 11) Studovna časopisů – výběr a zpracování aktuálního literárního zdroje v oblasti metalurgie výroby oceli na odlitky. 12) Monitoring praktického průběhu taveb sekundární metalurgie EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. 13) Seminář – prezentace výsledků literárního studia. 14) Odevzdání druhého zpracovaného protokolu ze zadaných semestrálních úkolů. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku