618-1901/01 – Teorie slévárenských pochodů (TSP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat vlivy působící na slévárenské pochody. Student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. Student bude znát postup výpočtu vtokové soustavy. Student bude znát postup výpočtu nálitků. Student bude umět vysvětlit pojem usměrněného tuhnutí. Student bude znát pravidla pro získání dobrých odlitků bez vad. Student bude umět aplikovat pomůcky filtrace lovu při odlévání a jeho dosazování při tuhnutí. Student bude umět řešit odplynění a odvětrání slévárenské formy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Struktura a fyzikální vlastnosti tavenin. Zákonitosti proudění kovů, tlakové poměry ve vtokových soustavách. Zabíhavost kovů a slitin a jejich souvislost s konstrukcí odlitků. Tepelné a fyzikální pochody v odlitku a ve formě. Interakce mezi odlitkem a formou. Krystalizace a tuhnutí odlitků, termodynamické podmínky krystalizace. Smršťování a stahování kovů a slitin, tuhnoucí a pevný stav. Segregace-likvidace v odlitcích, chemická nehomogenita odlitků. Napětí v odlitku,smršťovací napětí, vnitřní tepelná napětí, fázová napětí, elastický a plastický stav materiálu. Fyzikální podmínky vzniku trhlin a prasklin v odlitcích. Aplikace akustické emise na stav napjatosti při tuhnutí, chladnutí a tepelném zpracování odlitku. Počítačová simulace tuhnosti a napětí v odlitku

Povinná literatura:

HAVLÍČEK, F. : Teorie slévárenství. Skripta ES VŠB, 1992 JELÍNEK,P. : Slévárenství. Učební texty VŠB-TU Ostrava, 5-vydání , Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

RUSÍN, K.: Teorie slévárenských procesů I, ES VUT Brno, VETIŠKA, A. a kol.: Teoretické základy slévárenské technologie SNTL, PRaha, 1972 PŘIBYL,J. : Řízené tuhnutí ocelových odlitků. SNTL, Praha, 1986. ELBEL, T. et al.: Vady odlitků ze slitin železa. MATECS Brno, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování písemného projektu

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Vypracování písemného projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti a struktura tekutých kovů a slitin. 2. Zabíhavost kovů a slitin. Působení tlaku kovu ve formě. 3. Zákonitosti proudění kovu ve vtokové soustavě. 4. Typy vtokových soustav a jejich výpočet. 5. Plyny ve slévárenské formě. Kondenzační zóna vody ve formě. 6. Krystalizace kovu. Nukleace. Růst krystalů. 7. Tuhnutí kovu. Tepelná osa. 8. Objemové smršťování kovu. 9. Vznik staženin. Tepelné uzly. 10. Nálitkování a usměrněné tuhnutí. 11. Smršťování kovu v pevném stavu. 12. Smršťovací napětí a vznik trhlin. 13. Vlastnosti kovů v teplotní oblasti solidu. 14. Vnitřní pnutí v odlitku a vznik prasklin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.