618-1905/01 – Metalurgie a technologie materiálů na odlitky (MTMO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: Umět objasnit metalurgické postupy při tavení slitin železa i neželezných kovů Popsat výrobu odlitků z litin i neželezných kovů Znát materiálové i slévárenské vlastnosti litin a neželezných kovů Umět aplikovat ovlivňování primární krystalizace slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí o slitinách železných a neželezných kovů. Zabývá se klasifikací vlastností kovových slitin a jejich vyhodnocování pomocí různých metodik. Záměrem je ukázat na širší souvislosti mezi technologií výroby kovových slitin a jejich užitnými vlastnostmi.

Povinná literatura:

[1]Grígerová,T. - Lukáč, I.-Kořený, R.: Zlievárenstvo neželezných kovov, I..vydání, celostátní učebnice, ALFA-SNTL, Bratislava 1988, 421s. [2]Kořený, R.: Slévárenství neželezných kovů a slitin, skriptum, ES VŠB, Ostrava 1971 [3]Gedeonová, Z.-Jelč,I.: Metalurgia liatin, i.vydání, HF TU Košice, 2000,ISBN 80-7099-516-5

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

·Rozdělení klasifikace litin, mechanické vlastnosti, podíl litin na odlitcích ze slitin železa. ·Suroviny pro tavení litin, kovová vsázka, legury, struskotvorné přísady. ·Tavicí agregáty pro tavení litin. ·Tavení v kuplovnách. ·Tavení v indukčních a obloukových pecích, plamenné pece. ·Změny chemického složení, ovlivňování krystalizačního procesu atd. -Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů. ·Tavení slitin neželezných kovů, tavící agregáty, fyzikálně-chemické pochody při přípravě slitin. ·Plyny ve slitinách neželezných kovů, metody odplyňování tavenin. ·Tuhnutí a ochlazování kovů a slitin, ovlivňování primární krystalizace. ·Očkování a modifikace. ·Metalurgie a technologie slitin na bázi mědi, hliníku a hořčíku, slitiny zinku, niklu, titanu, cínu, olova pro slévárenské použití.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Rozdělení klasifikace litin, mechanické vlastnosti, podíl litin na odlitcích ze slitin železa. ·Suroviny pro tavení litin, kovová vsázka, legury, struskotvorné přísady. ·Tavicí agregáty pro tavení litin. ·Tavení v kuplovnách. ·Tavení v indukčních a obloukových pecích, plamenné pece. ·Změny chemického složení, ovlivňování krystalizačního procesu atd. -Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů. ·Tavení slitin neželezných kovů, tavící agregáty, fyzikálně-chemické pochody při přípravě slitin. ·Plyny ve slitinách neželezných kovů, metody odplyňování tavenin. ·Tuhnutí a ochlazování kovů a slitin, ovlivňování primární krystalizace. ·Očkování a modifikace. ·Metalurgie a technologie slitin na bázi mědi, hliníku a hořčíku, slitiny zinku, niklu, titanu, cínu, olova pro slévárenské použití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.