618-1906/01 – Metalurgie oceli na odlitky (MOnO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětuIng. Tomáš Válek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat systematiku ocelí na odlitky, znát termodynamické a kinetické souvislosti výrobních fází nelegovaných a legovaných ocelí pro odlitky na elektrických obloukových pecích, umět termodynamické a kinetické souvislosti výrobních fází nelegovaných a legovaných ocelí pro odlitky na elektrických indukčních pecích, navrhnout a aplikovat způsoby dezoxidace, rafinace a legování, řešit metody mimopecního zpracování a metalurgické vady ocelových odlitků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] ŠENBERGER, J., STRÁNSKÝ, K., BŮŽEK, Z., ZÁDĚRA, A., KAFKA, V.: Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno 2008, ISBN 978-80-214-3632-9, 310 s. [2] KALOUSEK, J., DOBROVSKÝ, L´.: Teorie hutnických pochodů, skriptum VŠB-TU Ostrava 2004, 173 s. [3] LEVÍČEK, P., STRÁNSKÝ, K.: Metalurgické vady ocelových odlitků, SNTL, Praha 1984, 269 s. [4] ELBEL, T., HAVLÍČEK, F., JELÍNEK, P., LEVÍČEK, P., ROUS, J., STRÁNSKÝ, K.: Vady odlitků ze slitin železa (klasifikace, příčiny a prevence). MATECS, Brno 1992, 340 s.

Doporučená literatura:

[1] DOBROVSKÁ, J., Teorie metalurgických pochodů – Sbírka příkladů, skriptum VŠB – TU Ostrava 2002, ISBN 80-248-0162-0,2002, 56 s. [2] PTÁČEK, L.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001, ISBN 80-7204-193-2, 505 s, Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999, ISBN 80-7204-130-4, 350 s. [3] MYSLIVEC, T.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, Praha: SNTL, 1971, 256 s. [4] BENDA, M.: Elektrometalurgie, skriptum VŠB-TU Ostrava 1989, 250 s. [5] FREMUNT, P., ŠIMON, J.: Tavení oceli v elektrických pecích, SNTL, Praha 1984, 242 s. [6] KEPKA, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha 1989, 211 s. [7] RYŠ, P., CENEK, M., MAZANEC, K., HRBEK, A.: Nauka o materiálu I, Železo a jeho slitiny, ACADEMIA, Praha 1975, 542 s. [8] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamické základy ocelářských pochodů. Roztoky roztavených kovů, nekovů a plynů, strusky, základy krystalizace a segregačních pochodů. Normy a sortiment ocelí na odlitky pro všeobecné použití, korozivzdorné, žáruvzdorné a vysokolegované manganové oceli. Elektrický a tepelný režim práce elektrické obloukové pece a elektrické indukční pece. Vyzdívky elektrických obloukových pecí a dusací hmoty elektrických indukčních pecí. Výrobní procesy nelegovaných a legovaných ocelí na odlitky v zásadité a kyselé elektrické obloukové peci, intenzifikace. Výrobní procesy nelegované a legované oceli v elektrické indukční peci. Funkce hlavních termodynamických a kinetických podmínek metalurgických pochodů. Dezoxidace oceli v licí pánvi a odlévání. Sekundární metalurgie ve slévárnách oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.