618-1907/03 – Teorie slévárenských pochodů při výrobě odlitků (TSPvO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat systematiku slitin železa na odlitky, znát termodynamické a kinetické souvislosti výrobních fází ocelí i grafitických litin, poznat termodynamické a kinetické pochody výrobních fází nelegovaných a legovaných ocelí i litin na elektrických indukčních a obloukových pecích, navrhnout a aplikovat způsoby dezoxidace, rafinace a legování, řešit metod

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět podává teoretické a technologické poznatky o metalurgickém zpracování slitin železa a neželezných kovů. Zaměřuje se zejména na souvislosti úrovně metalurgického zpracování taveniny a tvorby mikro a makro struktury odlitků z ocelí, grafitických litin a neželezných kovů.

Povinná literatura:

ŠENBERGER, J., K. STRÁNSKÝ aj. Metalurgie. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2008. ISBN 978-80-214-3632-9. KALOUSEK, J. a Ľ. DOBROVSKÝ.Teorie hutnických pochodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. LEVÍČEK, P. a K. STRÁNSKÝ. Metalurgické vady ocelových odlitků. Praha: SNTL Praha, 1984. ELBEL, T. aj. Vady odlitků ze slitin železa. Brno: MATECS, 1992. ALLIBERT, M. et. al. Slag atlas. Düsseldorf: 1995. ISBN 3-514-00457-9.

Doporučená literatura:

DOBROVSKÁ, J. Teorie metalurgických pochodů–Sbírka příkladů, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0162-0. MYSLIVEC, T. Fyzikálně chemické základy ocelářství. Praha: SNTL, 1971. KEPKA, M. Rafinace oceli. Praha: SNTL, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vlastnosti a struktura tekutých kovů a slitin. Zabíhavost kovů a slitin. Působení tlaku kovu ve formě. Zákonitosti proudění kovu ve vtokové soustavě. Typy vtokových soustav a jejich výpočet. Plyny ve slévárenské formě. Kondenzační zóna vody ve formě. Krystalizace kovu. Nukleace. Růst krystalů. Tuhnutí kovu. Tepelná osa. Objemové smršťování kovu. Vznik staženin. Tepelné uzly. Nálitkování a usměrněné tuhnutí. Smršťování kovu v pevném stavu. Smršťovací napětí a vznik trhlin. Vlastnosti kovů v teplotní oblasti solidu. Vnitřní pnutí v odlitku a vznik prasklin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.