618-2001/01 – Základy teorie a technologie výroby železa a oceli (ZTTVŽO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
JUR346 Ing. Simona Jursová, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní fyzikálně – chemické děje probíhající při výrobě surového železa a děje probíhající při výrobě oceli v primárních agregátech představující konvertory, tandemové pece a elektrické obloukové pece, včetně dezoxidace a legování oceli, - student bude umět využít základní teoretické poznatky a technologické principy při výrobě surového železa a oceli, - student bude umět na základní úrovni použít své znalosti z oblasti výroby surového železa a oceli v provozních podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení základních poznatků z oblasti teorie a technologie výroby surového železa. Studium je zaměřeno na vsázkové materiály a jejich úpravu, technologické principy výroby a základní chemické, tepelné a fyzikální děje probíhající při výrobě surového železa ve vysoké peci a při alternativních způsobech výroby železa. Dále je předmět zaměřen na základní poznatky a teoretické znalosti dějů probíhajících při výrobě oceli se zaměřením na fyzikálně – chemické děje, technologické principy výroby v primárních ocelářských agregátech, způsoby dezoxidace a legování oceli.

Povinná literatura:

KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0552-9. BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. GHOS, A. and A. CHATTERJEE. Ironmaking and Steelmaking: Theory and Practice. Eastern Economy Edition, 2008. ISBN 978-81-203-3289-8. KRET, J. Základy teorie a technologie výroby železa a oceli – část I- železářství. Studijní opora k předmětu. 2013, 80 s. BAŽAN, J. a L. SOCHA. Základy teorie a technologie výroby železa a oceli – část II- Základy teorie a technologie výroby oceli. Studijní opora k předmětu. 2013, 58 s.

Doporučená literatura:

HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vsázkové materiály pro výrobu surového železa, jejich vlastnosti a úprava. Železné rudy, koks, struskotvorné přísady, aglomerace a peletizace rud. 2. Struktura vysokopecního závodu, hlavní části vysoké pece, jejich účel a konstrukce. 3. Fyzikálně – chemické děje v oxidačních prostorech vysoké pece. Použití náhradních paliv při výrobě surového železa. 4. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci. Výrobnost vysoké pece a její řízení. 5. Redukční děje ve vysoké peci. Redukce oxidů železa uhlíkem a vodíkem, přímá a nepřímá redukce, redukce ostatních prvků. 6. Druhy surových želez, vysokopecní struska, odsiřování ve vysoké peci. 7. Alternativní způsoby výroby železa, přímá redukce rud (DRI), tavná redukce (SRI). 8. Charakteristika, výroba oceli. 9. Ocelářské strusky, charakteristika, jejich úloha a základní rozdělení. 10. Žárovzdorné materiály při výrobě oceli, rozdělení, vlastnosti, charakteristika základních žárovzdorných materiálů a jejich použití. 11. Základní ocelářské reakce, uhlíková reakce, oxidace Si, Mn, odfosfoření, odsíření oceli, podmínky průběhu reakcí. 12. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech s dmýcháním kyslíku horem, spodem, kombinované způsoby dmýchání, konstrukce zařízení, technologie výroby oceli. 13. Výroba oceli v tandemových pecích, elektrických obloukových pecích, konstrukce zařízení, technologie výroby oceli. 14. Dezoxidace oceli, úloha a způsoby dezoxidace, legování oceli, úloha feroslitin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní