618-2002/01 – Rafinace a odlévání oceli (RaOO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: -student bude umět charakterizovat technologie sekundární metalurgie a jejich teoretickou podstatu; -student bude umět charakterizovat základní děje při tuhnutí oceli a jednotlivé technologie odlévání oceli. Získané dovednosti: -student bude umět využít svých znalostí k popisu základů teorie a praxe sekundárního zpracování oceli a odlévání oceli; -student bude umět rozvíjet své teoretické i praktické poznatky dalším studiem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení základních teoretických a praktických znalostí postupů sekundární metalurgie, tzn. postupů mimopecního zpracování tekuté oceli. Rovněž dojde k seznámení se základními poznatky z oblasti odlévání oceli, a to jak klasickým způsobem do ingotů tak zejména progresivním postupem pomocí kontinuálního odlévání.

Povinná literatura:

MICHALEK, K., SOCHA, L., ADOLF, Z., BAŽAN, J.: Rafinace a odlévání oceli. Studijní opora, VŠB-TUO, 2013, 102 s. http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/ ADOLF, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB-TU Ostrava, 1991, 133 s. BÖHM, Z.: Plynulé odlévání oceli. SNTL Praha, 1992, 443 s. GHOSH, A.: Secondary Steelmaking - Principles and Applications. New York, 2001, 322 p.

Doporučená literatura:

ŠMRHA, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, SNTL Praha, 1983, 305 s. KEPKA, M. Rafinace oceli. 1. vyd. Praha, SNTL, 1989. 211 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příčiny rozvoje metod sekundární metalurgie, její význam, rozdělení postupů. 2. Prvky v oceli, chování prvků při rafinaci oceli. 3. Rafinace oceli inertními plyny, účinky, technologie, flotace nekovových vměstků inertním plynem, pohlcování vměstků struskou. 4. Plyny v oceli, odplynění oceli, podstata, mechanismus, vakuová rafinace oceli, technologické postupy. 5. Rafinace oceli syntetickými struskami, složení strusek, kinetika procesů. 6. Pánvové pece, význam při mimopecním zpracování oceli, rozdělení. Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do tekuté oceli, význam, technologie, modifikace vměstků. 7. Odlévání oceli, zařízení odléváren, charakteristika základních technologií. 8. Odlévání oceli do kokil, lití horem, lití spodem, krystalizace oceli, struktura ingotů, mikro a makrosegregace. 9. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 10. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, konstrukce zařízení ZPO. 11. Mezipánvová metalurgie, optimalizace proudění oceli, ponorné výlevky. 12. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, primární, sekundární a terciární zóna chlazení, dělení předlitků. 13. Vady plynule litých předlitků. 14. Nové směry v odlévání předlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní