618-2005/01 – Branch Practice (ObPra)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+42

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Acquired knowledge: - student bude umět popsat problematiku z oblasti metalurgie železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů související se studijním oborem, - student bude umět charakterizovat vybranou metalurgickou technologii z oblasti železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů používanou v navštíveném podniku nebo instituci. Acquired skills: - student bude umět prezentovat vybranou metalurgickou technologii z oblasti železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů související se studijním oborem, - student bude umět zpracovat zprávu o absolvování oborové praxe se zaměřením na metalurgickou technologii z oblasti železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů dle používané technologie v podniku nebo instituci.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations
Tutorials
Terrain work

Summary

Cílem předmětu je přímý kontakt studentů s průmyslovými firmami nebo výzkumnými laboratořemi. V rámci předmětu student absolvuje povinnou 14 denní praxi ve vybraném průmyslovém podniku. Součástí předmětu je také samostatná práce studentů související s odbornou praxí v podniku a se zpracováním technických informací z konkrétních průmyslových podniků.

Compulsory literature:

---------------------------------------------

Recommended literature:

Articles from Journals: Casting and Forgings News, Giesserei, Hutnické listy, International Foundry Research, International Materials Reviews, Iron & Steel Technology, Ironmaking & Steelmaking, ISIJ International, Litejnoje proizvodstvo, Metallic Materials, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Slévárenství, Stahl und Eisen, Steel Research International aj. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL, ICM&T, IFCP, Metal Forming aj.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

absolvování oborové praxe dle zaměření odpovídají studijnímu oboru

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Před zahájením vlastní praxe (zpravidla do poloviny daného semestru) student kontaktuje garanta předmětu a požádá o návrh obsahu oborové praxe a vedoucího pro konzultace. 2. Student vyjádří souhlas s obsahem a termínem praxe. 3. Student oznámí nástup na praxi v den nástupu. 4. Student řádně vykonává oborovou praxi. 5. Student neprodleně informuje vedoucího oborové praxe o překážkách v řádném vykonávání praxe. 6. Student oznámí ukončení praxe, odevzdá: potvrzení o průběhu praxe včetně hodnocení studenta odpovědným pracovníkem a zprávy o průběhu oborové praxe.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R038) Modern Metallurgical Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2015/2016 Summer