618-2007/02 – Bakalářský seminář II (BakSe2)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
KOC15 doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
KUB66 Ing. Tomáš Kubina, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
RUS37 Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
SAW002 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
VAL184 Ing. Tomáš Válek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět popsat problematiku z oblasti metalurgie železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů související s tématem bakalářské práce (BP), - student bude umět obhajovat teoretické podklady, vytvořit závěry práce a bude připraven přednést a obhájit bakalářskou práci (BP). Získané dovednosti: - student bude umět zpracovat literární rešerši a kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na řešenou problematiku bakalářské práce (BP), - student bude umět sestavit souhrn literárních poznatků tématu, vyhodnotit literární podklady a také bude umět sestavit závěry bakalářské práce (BP).

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na aktivity související s řešením bakalářské práce studenta.

Povinná literatura:

Zásady pro vypracování bakalářské práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/ Studijní a zkušební řád VŠB-TU Ostrava pro bakalářské studium. LIŠKA, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V.: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2 KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J.: Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5.

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava se zaměřením na metalurgii železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů, jako např.: Casting and Forgings News, Giesserei, Hutnické listy, International Foundry Research, International Materials Reviews, Iron & Steel Technology, Ironmaking & Steelmaking, ISIJ International, Litejnoje proizvodstvo, Metallic Materials, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Slévárenství, Stahl und Eisen, Steel Research International aj. Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL, ICM&T, IFCP, Metal Forming aj.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání finální verze bakalářské práce vedoucímu bakalářské práce a vyučujícímu. Student prezentuje finální stav řešení bakalářské práce před studenty a vyučujícím. Zápočet bude udělen na základě prezentace finálního řešení bakalářské práce a její zhodnocení vyučujícím a vedoucím bakalářské práce. Zápočet udělí vedoucí práce ve spolupráci s vyučujícím.

E-learning

Další požadavky na studenta

Rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů, řešení a finalizace bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rekapitulace požadavků kladených na bakalářskou práci (BP), diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu finalizace bakalářské práce (BP). 2. Rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů z oblasti řešené problematiky ve formě textu jako podklad pro bakalářskou práci (BP). 3. Dopracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku, finalizace bakalářské práce (BP). 4. Průběžné konzultace dle potřeby a požadavků vedoucího nebo konzultanta bakalářské práce (BP). 5. Kontrola rešerše, literárních rozborů, průběhu psaní bakalářské práce (BP) a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Bakalářský seminář je povinný v plném rozsahu vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku