618-2009/01 – Introduction to the production and to processing of metallic materials (ÚdSPaZKM)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
KRO226 Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský
RUS37 Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
SAW002 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Předmět je zaměřen na popis technologií výroby železa a oceli, na rozbor používaných slévárenských technologií a materiálů při výrobě odlitků, na popis jednotlivých technologií objemového tváření se zaměřením jak na současné trendy, tak i na technologie používané v českých hutích. Studenti budou stručně seznámeni s možnostmi modelování metalurgických procesů.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

3 x průběžný test ve cvičeních. Předmět je ukončen vykonáním písemné zkoušky.

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  21
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0715A270006) Modern Production and Processing of Metallic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0715A270006) Modern Production and Processing of Metallic Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A270006) Modern Production and Processing of Metallic Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A270006) Modern Production and Processing of Metallic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A270006) Modern Production and Processing of Metallic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A270006) Modern Production and Processing of Metallic Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner