618-2022/01 – Slévárenské formy a formovací směsi (SFaFS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Beňo, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat jednotlivé technologie pro výrobu formovacích a jádrových směsí - student bude umět formulovat základní metody hodnocení materiálů pro výrobu forem a jader včetně řízení těchto směsí na základě fyzikálně-chemických a technologických vlastností Získané dovednosti: - student bude umět predikovat vzájemné interakce systému ostřivo – pojivo - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky za účelem řízení formovací směsi ve vztahu ke zvolené technologii

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty přípravy a řízení formovacích směsí. Pozornost je zejména věnována vzájemným interakcím systému pojivo – ostřivo a jednotlivým technologiím pro výrobu forem a jader. Jsou zde rovněž prezentovány základní způsoby hodnocení a řízení formovacích směsí.

Povinná literatura:

JELÍNEK, Petr. Pojivové soustavy slévárenských formovacích směsí : chemie slévárenských pojiv. Ostrava: OFTIS, 2004. ISBN 80-239-2188-6. JELÍNEK, Petr. Disperzní soustavy slévárenských formovacích směsí: Ostřiva. Ostrava: OFTIS, 2000. ISBN 80-238-6118-2. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2000-, roč.47-. ISSN 0037-6825 Mold & core test handbook. 3rd ed. Des Plaines: American Foundry Society, c2001-2006. ISBN 0-87433-228-1.

Doporučená literatura:

ELBEL, Tomáš. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992. GOODRICH, George M., ed. Casting defects handbook: iron & steel. Schaumburg: American Foundry Society, c2008. ISBN 978-0-87433-314-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Formovací a jádrová směs. Základní složky formovacích směsí, jejich definice a dělení. Základní charakteristika a dělení ostřiv. Hodnocení kvality přírodních a umělých ostřiv. 2. Křemenná ostřiva, fyzikálně – chemické a technologické vlastnosti, nevýhody křemenných ostřiv a potlačení jejich důsledků. 3. Nekřemenná ostřiva. Rozdělení, obecná charakteristika a možnosti jejich použití. Struktura formovací směsi. Pórovitost a prodyšnost formovací směsi. 4. Tepelně-fyzikální vlastnosti formovací směsi. Měrný povrch ostřiv, metody stanovení. Koeficient hranatosti a jeho účinek na technologické vlastnosti formovací směsi. 5. Aktivace zrn ostřiv. Regenerace ostřiv, metody a hodnocení kvality regenerátu. Pevnost formovacích směsí. 6. Pojivové soustavy I.-IV. generace, obecná charakteristika. Jílová pojiva ve slévárenské technologii. Voda v jílových minerálech. Bentonity. 7. Aktivace bentonitů. Změny bentonitového pojiva po tepelné expozici. Řízení jednotných bentonitových směsí. 8. Aditiva jednotných bentonitových směsí. Nosiče pyrolýzního uhlíku, princip účinku a využití. Další aditiva JBS. 9. Chemizace výroby forem a jader. Pojiva II. generace - alkalické silikáty, základní charakteristika. Metody a principy vytvrzování alkalických silikátů. 10. CT- a ST – směsi s alkalickými silikáty. CO2 – proces. Samotvrdnoucí směsi s kapalnými pojivy. Problematika rozpadavosti směsí s vodním sklem. 11. Pojiva II. generace na organické bázi. Formovací a jádrové směsi na bázi fenol-formaldehydových pryskyřic. Metoda Croninga. Metoda horkého jaderníku (HOT – BOX) a její varianty. Metoda studeného jaderníku Gisag COLD – BOX. 12. Formovací a jádrové směsi na bázi furanových pryskyřic. Samotvrdnoucí směsi s katalyzátory. Samotvrdnoucí směsi s ovládaným ztužováním (SO2-proces). Resol – CO2. 13. Chemie polyuretanových pojiv. Alkyd-olejové polyuretany. Fenolické polyuretany. Metody výroby jader PUR COLD-BOX, PEP-SET. Sacharidová pojiva a aditiva. 14. Pojiva III. a IV. generace, aplikace fyzikálních a biologických účinků pro výrobu forem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní