618-2023/01 – Metalurgie slévárenských slitin (MSS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pochody při metalurgickém zpracování slévárenských slitin v elektrických i palivových pecích. - student bude mít teoretické i praktické znalosti mimopecního zpracování slévárenských slitin a technologií odlévání odlitků. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí slévárenských technologií a metalurgického zpracování slévárenských slitin k rozhodování o způsobu jejich použití. - student bude umět aplikovat teoretické poznatky k řízení výroby odlitků z různých druhů slévárenských slitin. -student bude znát postup a metodiku složitých a časově náročných zkoušek hodnocení tekuté fáze kovových materiálů na základě vizuální metodiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na širší teoretické a praktické znalosti z metalurgie a technologie slitin pro odlitky a jejich aplikaci při tavení a odlévání. Důraz je kladen na znalost technologií tavení a mimopecního zpracování a vlastnosti slévárenských slitin pro odlitky.

Povinná literatura:

VONDRÁK, V., HAMPL J. a A. HANUS. Metalurgie litin: mimopecní zpracování roztavené litiny. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0777-7. VONDRÁK, V., PAVELKOVÁ A. a A. HANUS. Metalurgie litin: vtokové soustavy a nálitkování. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0960-5. MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. CAMPBELL, J. Castings practice: the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0-7506-4791-4.

Doporučená literatura:

GEDEONOVÁ, Z. a I. JELČ. Metalurgia liatin. Košice: HF TU, 2000. ISBN 80-7099-516-5. ELBEL, T. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992. GOODRICH, G. M., ed. Iron castings engineering handbook. Rev. and repr. Schaumburg: American Foundry Society, 2006. ISBN 0-87433-260-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení slévárenských slitin pro odlitky. Litiny. Oceli na odlitky. Slitiny neželezných kovů. Mechanické, fyzikální, technologické a slévárenské vlastnosti slévárenských slitin. Technologie výroby odlitků, druhy modelů a forem. 2. Konstrukce odlitků z hlediska technologie odlévání, plnění formy a objemového smršťování při tuhnutí odlitků. 3. Rozdělení litin, základní typy a jejich použití v průmyslu. Rovnovážný diagram železo-uhlík. Základní chemické složení, mikrostruktura a slévárenské vlastnosti litin s lupínkovým grafitem. Strukturní diagramy litin. 4. Vsázkové suroviny a pece pro tavení litin. Kupolová pec. Intenzifikace tavení KP, ekologizace. Tavení litin v elektrické indukční peci a elektrické obloukové peci. Rotační plynové pece. Udržovací pece. 5. Objemové smrštění litinových odlitků. Modul odlitku. Dimenzování nálitku a vtokové soustavy. Slévárenské vlastnosti litin. Termická analýza litin. 6. Metalurgické zpracování litiny s kuličkovým grafitem. Technologie modifikace. Vliv kyslíku na proces očkování, mechanizmus působení a metody očkování. 7. Oceli na odlitky. Vliv prvků na jakost ocelí. Vsázkové suroviny a pecní agregáty na výrobu ocelí pro odlitky. Fyzikální, mechanické a slévárenské vlastnosti uhlíkových ocelí pro odlitky. 8. Tavení ocelí na elektrické obloukové peci. Oxidační a redukční perioda tavení. Vakuování legovaných ocelí. Kyslík, síra, vodík, dusík a vměstky v ocelích. 9. Technologie odlévání ocelových odlitků. Vtokové soustavy, proudění kovu, rychlosti lití. Reoxidační procesy při odlévání oceli na odlitky. Technologie přesného lití. 10. Slitiny neželezných kovů na odlitky. Slitiny hliníku, siluminy Al-Si, duraly Al-Cu. Hořčíkové slitiny. Bronzy, mosazi. Mechanické, fyzikální, a technologické a slévárenské vlastnosti NŽK. 11. Metalurgické zpracování NŽK. Pece a zřízení pro tavení a rafinaci taveniny. Ovlivňování mikrostruktury, očkování. Odplyňování tavenin. 12. Gravitační odlévání NŽK do netrvalých forem, pískové formy, V- proces, Metody přesného lití-vytavitelný model. Odstředivé lití. 13. Nízkotlakové, vakuové a tlakové lití do kovových forem. Lití s krystalizací pod tlakem a v polotuhém stavu. Tepelné zpracování odlitků. Vytvrzování, žíhaní. 14. Metalurgická kvalita slitin pro odlitky. Metody kontroly kvality, zkušební odlitky, analýzy chemického složení kovu, hodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností. Vady odlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní