618-2024/01 – Počítačová podpora a Rapid prototyping ve slévárenství (PRPS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat metody Rapid prototyping - student se bude orientovat v použití jednotlivých metod RP - student bude znát základní principy využití výpočetní techniky k řízení technologických a výrobních procesů Získané dovednosti: - student bude umět získat a zpracovat 3D data pomocí výpočetní techniky - student bude umět aplikovat metody výpočetní techniky pro výrobu odlitku - student bude umět zvolit vhodnou metodu RP pro výrobu modelu, formy na základě získaných informací

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci výpočetní techniky pro výrobu modelů, forem a odlitků. Seznamuje studenty s metodami Rapid prototyping a jejich využitím v průmyslových aplikacích. Dále je zaměřen na sběr a zpracování 3D dat pro řízení technologických a výrobních procesů.

Povinná literatura:

ŽÁRA, J. et. al. Moderní počítačová grafika. Brno: Albatros Media, Computer press, 1998. EAN 9788025104545. BEŇO, J. a P. LICHÝ. Výroba odlitku pomocí metod Rapid prototyping a přesného lití. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, multimediální opora, 2014. HERMAN, A. a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, učební texty ČVUT Praha, 2000. CHUA, C.K. et. al. Rapid Prototyping: principles and Applications. Singapure: World Scientific Publishing Co. 2010. ISBN 978-981-277-897-0.

Doporučená literatura:

HLAVÁČ, V. a M. ŠONKA. Počítačové vidění. Praha: Grada Praha, 1992. ERTTL, T. Computer Graphics-Principles and Practice. Vienna: 1996. ISBN 978-3-211-82806-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do zásad konstrukce a přípravy modelových zařízení a forem 2. Využití výpočetní techniky k řízení technologických a výrobních procesů 3. Využití 3D modelování a grafických programů k tvorbě modelových zařízení a forem. Převod reálných objektů do 3D souřadnic, sběr a zpracování dat. 4. Úprava a export 3D dat pro potřeby výroby 3D modelu 5. Základní metody technologií Rapid prototyping (RP). Srovnání jednotlivých technologií, přednosti a nedostatky 6. Metody RP na bázi fotopolymérů a tuhých materiálů 7. Metody RP na bázi práškových materiálů 8. Post processing - finální úpravy modelů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2018/2019 letní