618-2031/01 – Kresba I (KR I)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětuMgA. Alžběta DirnerováGarant verze předmětuMgA. Alžběta Dirnerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR0013 MgA. Alžběta Dirnerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět teorii základního perspektivně – proporčně správného zobrazování; - student bude umět vytvořit podmínky ke kresebně rozdílnému zaměření. Získané dovednosti: - student bude umět používat kresebná média se všemi zobrazujícími principy; - student bude umět aplikovat dovednosti do návrhové oblasti při kresebném skicování následně realizovaného objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kresba je předmětem, ve kterém se studenti zabývají převáděním reálné situace do dvojrozměrné podoby s dodržením proporcí a správným převedením vzájemných vztahů v dané kompozici, perspektiva. Jde o práci s modelem, jako např. geometrické zátiší. Předmětem studia je kresebná studie na základě reálné situace se zaměřením na schopnost kresebné prostorové orientace. Tyto poznatky a dovednosti jsou podmínkou pro následnou kresbu skicovní, návrhovou v oblasti prostorové realizace. Nedílnou součástí předmětu jsou obecné poznatky z oboru kresba.

Povinná literatura:

[1] KLIVAR, M. a M. POLCAR. Kresba v životě člověka: funkce a netradiční techniky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. [2] BARBER, B. Velká kniha anatomie pro výtvarníky: kompletní příručka o kresbě lidského těla. Praha: Svojtka & Co., 2011. ISBN 978-80-7352-392-3. [3] HUSTON, S. Kresba postavy pro začínající i pokročilé umělce: každý tah se počítá. Přeložil Veronika NOHAVICOVÁ. Brno: Zoner Press, 2016. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-342-8. [4] DODSON, B. Keys to drawing with imagination: strategies and exercises for gaining confidence and enhancing your creativity. Cincinnati, Ohio: North Light Books, c2007. ISBN 1581807570.

Doporučená literatura:

[1] DUDZIUK, K. Hravé kreslení krok za krokem. Přeložil Olga STEHLÍKOVÁ. Praha: Svojtka & Co., 2017. ISBN 978-80-256-2002-1. [2] BARDWELL, T. The practice of painting and perspective made easy. London: Printed by S. Richardson, for the author, 1756.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a teorie kresebného zobrazování. Vizování. 2. Perspektiva a zásady jejího zobrazování. Zobrazení prostoru, znázornění perspektivní zkratky. Horizontála, vertikála, osová souměrnost, úběžník a další pojmy. 3. Jednotlivá kresebná média, jejich rozdílnost ve způsobu práce, vhodné využití technologie kresby. 4. Prostor a tvar. Znázornění objemů ve vzájemném prostorovém působení. Působení umělého a přírodního světla. Stavba a modelace - valér. Znázornění výšek, hloubek, plochy, transparentnosti, plasticity. 5. Povrch. Vlastnosti tvarů, materiálů a jejich znázornění. Rozdílné typy povrchů, kontrasty v plasticitě, barevnosti, textuře aj. 6. Osobnosti z oblasti historie i současnosti. Studium reprodukcí kresebných záznamů, a to především skicovních v návrhové oblasti. 7. Návštěva galerie. Cvičení 1. Lineární kresba základních geometrických objektů tužkou. Cvičení 2. Kresba proporčně a prostorově náročnější situace. Cvičení 3. Kresba přírodním uhlem. Zátiší v lineárním zobrazení. Cvičení 4. Prostorově plastický záznam skutečnosti. Valér (gradace světla). Cvičení 5. Náročnější stavby geometrického zátiší, zaměřeno na problematiku perspektivní zkratky. Cvičení 6. Kresebná práce s akcentem kladeným na schopnost záznamu rozdílných povrchových vlastností, textura, lesk, mat, měkký, tvrdý materiál. Cvičení 7. Kresba zpaměti. Kresebné vyjádření myšlené skutečnosti (jednoduchých geometrických objektů) se všemi aspekty kresebných zákonitostí. Ve smyslu prostorové orientace a schopnosti kresebně opsat danou skutečnost. Cvičení 8. Výtvarný plenér – kresba v městské krajině (architektura), stylizace, opět vycházíme ze základních geometrických prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku