618-2034/01 – Teorie a technologie slévárenství (TTSUS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO226 Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader. -student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu Získané dovednosti: - student bude umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků. - student bude umět navrhnout technologický postup výroby uměleckého odlitku (forma, vtoková soustava, odvětrání)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Odlitek- produkt výrobního procesu ve slévárně. Vznik odlitku - strojnické a technologické požadavky. Postup jednotlivých operací při výrobě odlitku. Slévárenský postupový výkres a výrobní postup odlitku. Modelové zařízení a základní poznatky o jeho výrobě. Stručný přehled jednotlivých generací formovacích směsí. Výroba uměleckých odlitků.

Povinná literatura:

[1] JELÍNEK, P. Slévárenství. 5. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. [2] ROUČKA, J. Technická příprava výroby ve slévárnách, skriptum VUT Brno, I.vydání VUT Brno 1986, 79 stran. [3] CAMPBELL, J. Complete casting handbook: metal casting processes, metallurgy, techniques and design. Second edition. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-444-63509-9.

Doporučená literatura:

[1] ELBEL, T. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992. [2] SCHIEG, F.P. Technology of Metalcasting. American Foundry Society,Des Plaines,IL 2003 [3] YOUNG, R.D. and R. A. FENNELL. Methods for modern sculptors. Escondido: Sculpt-Nouveau, 1980. ISBN 0-9603744-0-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška, historie a současnost slévárenského průmyslu 2. Technologický tok výroby odlitku, účel jednotlivých výrobních útvarů. Princip výroby odlitku do jednorázových a trvalých forem. 3. Modelové zařízení (model a jaderníky), barvení modelů. Dělicí plochy, úkosy na modelu, přídavky na obrábění, technologické přídavky. Kovové formy. Formovací směsi – základy. 4. Formování na dělený model s rovnou a nerovnou dělící plochou („šněrovačka“), použití klínů a nepravých jader. Rotační a rovinné šablonování. Strojní výroba forem a jader. Přesné lití s vytavitelným modelem. Odlévání na odpařitelný model. Vakuové formování. 5. Výroba odlitků do kovových forem. Princip gravitačního, tlakového a nízkotlakého lití. Odstředivé lití. Vlastnosti roztavených kovů. Zabíhavost kovů a slitin. Vlivy působící na zabíhavost. 6. Vtoková soustava, její význam, druhy soustav podle účelu. Stručný postup výpočtu vtokové soustavy. Zvláštnosti vtokových soustav pro umělecké odlitky a pro odlitky z různých slitin. Výpočet metalostatického tlaku a vztlaku. Zatěžování a stahování forem. 7. Rozpustnost plynů v kovech. Způsoby odplyňování kovu. Plynový režim slévárenské formy. Odvod plynů a odvzdušnění slévárenské formy. Vznik bublin. 8. Tuhnutí a krystalizace odlitku. Termodynamické podmínky krystalizace kovu. Primární krystalizace kovu. Stanovení doby a rychlosti tuhnutí kovu. Součinitel tepelné akumulace formy. Tuhnutí kovu od jader.. 9. Objemové smršťování kovu a jeho důsledky. Vznik staženin v odlitcích, jejich příčiny a prevence. 10. Tepelné uzly v odlitcích. Zneškodňování tepelných uzlů. Usměrněné tuhnutí odlitku. Stanovení velikosti nálitků. 11. Lineární smršťování odlitku a jeho důsledky. Vznik napětí v odlitku, druhy a co způsobují. Vznik trhlin a prasklin. Přehled vad odlitků. 12. Technologická příprava výroby ve slévárně. Výrobní postup odlitku. Počítačová podpora TPV. Čistění a povrchová úprava odlitků. Metody Rapid Prototyping. 13. Technologie výroby uměleckých odlitků. 14. Závěrečná konzultace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok