618-2035/01 – Dějiny výtvarného umění II (DVU II)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětuPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA0219 PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti a dovednosti Absolvent kurzu dokáže využít teoretické poznatky z úvodu předchozího cyklu přednášek Dějiny umění I. Orientuje se v základních duchovních proměnách a v návaznosti v proměnách umění i architektury v období 15. až 1. poloviny 18. století. Rozezná základní díla vrcholné renesance v Itálii a Záalpí. Pochopí situaci manýrismu jako dozvuku vrcholné renesance pro nástup baroka. Dokáže odlišit radikální a klasicizující projevy umění 17. a 18. století. Pozná klíčová díla renesanční a barokní výtvarné kultury a architektury. V oboru plastiky je schopen konfrontovat charakteristické stylové znaky probraných etap s možnostmi produkce uměleckého slévárenství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Druhá část cyklu přednášek se zaměřuje na hlavní vývojové proudy v umění italské a severské renesance a baroka s důrazem na centra, která ovlivnila ostatní Evropu. Manýrismus je vyložen jako jeden z důsledků duchovní krize v závěru renesance a jako předzvěst barokní výtvarné kultury. Závěr cyklu se soustředí na problematiku baroka v českých zemích. Všechny lekce jsou doprovozeny obrazovým materiálem. Podmínkou pro zisk zápočtu je 80% účast na přednáškách a vypracování testu podle kritérií stanovených vyučujícím.

Povinná literatura:

[1]TOMAN, R., ed. Baroko: architektura, sochařství, malířství. 2., upr. vyd. Přeložil Dagmar LIEBLOVÁ, přeložil Miroslava NEUMANNOVÁ, přeložil Marek VAJCHR. Praha: Slovart [Praha], 2007. ISBN 978-80-7209-771-5. [2]BAUER, A. Dějiny výtvarného umění. Olomouc: Agentura Rubico, 1998. ISBN 80-85839-25-3. [3]VLČEK, P. Dějiny architektury renesance a baroka. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03407-0. [4]MUCHKA, I. Architecture of the renaissance. Přeložil Vera ORAC. Prague: Prague Castle Administration, 2001. ISBN 80-86161-44-7.

Doporučená literatura:

[1]PIJOÁN, J. Dějiny umění. 2. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

80% účast na přednáškách, průběžné studium literatury, aktivita v průběžném dílčím testování znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Italská protorenesance a její projevy. Počátek novověku a duchovní adaptace antiky; umění a architektura quattrocenta a cinquecenta v Toskánsku a Venetu. 2. Záalpský humanismus a jeho projevy ve vizuální kultuře: Nizozemí a německy mluvící země. Setrvačnost středověkých forem versus tzv. česká renesance. 3. Proměna duchovního klimatu a umění po sacco di Roma; šíření a ohniska manýrismu. 4. Barokní město. Radikální a klasicizující formy v architektuře 17. až 1. poloviny 18. století v Římě, Piemontu, Benátkách, Neapoli ad. 5. Osobnosti italského barokního sochařství a malířství. Akademie jako institut v centrech evropského umění. 6. Podoby architektury 17. a 18. st. mimo Itálii – Anglie, Německo, severní a jižní Nizozemí. 7. Architektura, sochařství a malířství „velkého století“ ve Francii a jejich proměna v době regentství. 8. Protagonisté a žánrová specializace nizozemské malby. 9. Barokní kultura ve Španělsku. Vztah barokního mecenáše a umělce v osudu D. Velázqueze. 10. Nizozemské malířství 17. století – vlámské a holandské malířství. 11. Umění českého baroka, nebo barokní umění v Čechách? Zvláštnosti barokní tvorby na Moravě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku