618-2036/01 – Modelování I (MOD I)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Šárka MikeskováGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK73 Mgr. Šárka Mikesková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět rozpoznávat sochařské kvality v daném okruhu; - student bude umět tvarově, proporčně se orientovat v souvislosti s přenosem informací z 2D do 3D realizace. Získané dovednosti: - student bude umět aplikovat pojmy základních sochařských principů; - student bude umět prostorově plasticky realizovat plastické zadání bazální úrovně.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

- A. student bude umět prostorově plasticky realizovat základní geometrické zátiší (architektura, jako geometrické cvičení) - student bude umět tvarově, proporčně se orientovat a následně aplikovat své schopnosti do realizace zadání (modelační dovednost, znalost základních sochařských principů); - B. student bude umět plasticky vypracovat reliéfní zadání (reliéf, plaketa, medaile). Exaktní zpracování.

Povinná literatura:

[1] PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-10. Praha,Knižní klub, 1998-2002 [2] NERET, G.: Auguste Rodin, Praha: Slovart, 2005, ISBN 80-7209-673-7 [3] GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, Praha, Argo, 1997, ISBN 80-204-0685-9 [4] YOUNG, R.D. and R.A. FENNELL. Methods for modern sculptors. Escondido: Sculpt-Nouveau, 1980. ISBN 0-9603744-0-X.

Doporučená literatura:

[1] PRINAOVÁ, F. a E. DEMARTINIOVÁ. 100 let architektury. Slovart, 2006, ISBN 80-7209-838-1 [2] STADLER, W. Dějiny sochařství, REBO production, 1996, 198 s., ISBN 80-85815-67-2 [3] BAUCH, J. Otto Gutfreund, Praha, Národní Galerie 1995, 351 s.,ISBN 80-7035-098-9. [4] GÖSSEL, P. a G. LEUTHÄUSEROVÁ. Architektura 20. Století, Praha: Slovart s.r.o., 2006 ISBN 8072098144 [5] THOMPSON, J. Richard Deacon, London: Phaidon Press 2000, 212 s.,ISBN 0714839493.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. 1. Základní pojmy a teorie sochařské tvorby. 2. Způsob práce s plastickým materiálem, dodržování modelačních zásad, různé druhy pracovních pomůcek. Uchovávání modelu. 4. Zásady trojrozměrného zobrazování. Dodržování chronologie pracovního postupu. 5. Proporce, statika, dynamika, rytmus opakování, kontrast a jiné pojmy, jež se váží k tématu geometrické kompozice v plastické tvorbě. 6. Architektura. Procházka městem – studium vzájemných proporčně prostorových vztahů. 7. Architektura jako geometrické cvičení. Schopnost vlastní prostorové realizace. Využití geometrických objektů. Pojem stylizace. 8. Povrch. Modelace – povrch jako odraz správnosti pracovního postupu (modelační dovednost, užití vhodných pracovních pomůcek). 9. Moderní architektura, významné realizace, souvislost s tvorbou sochařskou. 10. Formování. Slepá forma – vhodná pro rychlou výrobu originálního odlitku. B. 1. Reliéf v souvislosti s dějinnými epochami. Srovnání ilustračních reprodukcí. 2. Pojem vysoký a nízký reliéf. 3. Medaile, plaketa. 4. Písmo. Text v ploše. Volba typu písma, lokace textové části v různých formátech, rozpaly aj. Cvičení A. 1. Práce s modelovací hlínou – technologie. Základní pracovní postupy- výroba plátu k následné realizaci modelovaného objektu. 2. Modelace dle geometrického modelu za dodržení zásad správného pracovního postupu. 3. Modelace jednoduchého geometrického zátiší dle modelu. Práce v měřítku 1:1 a s tím související pracovní postup. 4. Realizace k tématu- malá architektonická kompozice. 5. Realizace plastiky. Prostorová tvorba navazující na architektonické téma. Výchozím prvkem jsou geometrické objekty, či notně stylizované objekty tvořící ve vzájemném působení symbiotický, harmonický celek. Požadovaná práce s proporcemi, prostorovostí a modelační zručnost. 6. Formování. Výroba slepé sádrové formy. 7. Sádrový odlitek. Lití sádrového modelu do plna/ výroba sádrového střepu. 8. Retušování sádrového odlitku. Cvičení B. 1. Přenesení vlastního kresebného návrhu - zhotoveného dle trojrozměrného modelu- na plochu reliéfu. 2. Určení maximální výšky a následné odstupňování dalších zásadních rozměrů. 3. Soustředěná modelační činnost s výraznou korekturou. 4. Čisté propracování jednotlivých objemů. Precizní práce vhodně volenými pracovními pomůckami. 5. Formování. Zhotovení slepé formy. 6. Sádrový odlitek. Lití sádrového modelu do plna/ výroba sádrového střepu – v případě vyšší desky reliéfu. 7. Retušování sádrového odlitku – v mokrém stavu, v suchém stavu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku