618-2038/01 – Kresba II (KR II)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětuMgA. Alžběta DirnerováGarant verze předmětuMgA. Alžběta Dirnerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR0013 MgA. Alžběta Dirnerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět základní zákonitosti perspektivního zobrazení a perspektivních jevů v kontextu proporčních vztahů, zkratek apod.; - student bude umět reagovat na zadání z okruhu figurální tvorby. Získané dovednosti: - student bude umět perspektivně a proporčně správně (s větší kresebně prostorovou orientací) zobrazit danou skutečnost kresebnými prostředky; - student bude umět aplikovat nabyté dovednosti do návrhové oblasti při kresebném skicování následně realizovaného objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kresba je předmětem, ve kterém se studenti zabývají převáděním reálné situace do dvojrozměrné podoby s dodržením proporcí a správným převedením vzájemných vztahům v dané kompozici, perspektiva. Jde o práci s modelem, jako např. zátiší, či organický tvar – figura, zvíře. Předmětem studia je kresebná studie na základě reálné situace se zaměřením na schopnost kresebné prostorové orientace a porozumění stavbě organického tvaru (v závislosti na funkci). Tyto poznatky a dovednosti jsou podmínkou pro následnou kresbu skicovní, návrhovou v oblasti prostorové realizace. Nedílnou součástí předmětu jsou obecné poznatky z oboru kresba.

Povinná literatura:

[1] DE REYNA, R. Základy kresby a malby: jak kreslit a malovat co vidím okolo. Praha: Svojtka & Co., 2004. ISBN 80-7352-097-4. [2] CHING, F.D.K. and S.P. JUROSZEK. Design drawing [CD-ROM]. New York: Wiley, c1998. ISBN 0-471-28654-0. [3] KOLÍBAL, S., A. BUDAK a M. DOSTÁL. Stanislav Kolíbal: kresba za kresbou = drawing by drawing. Přeložil Linda LEFFOVÁ. V Praze: Národní galerie, c2015. ISBN 978-80-7035-576-3.

Doporučená literatura:

[1] MÁDLOVÁ, V. a J. TOMEŠ. Slavní i zapomenutí: čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Ilustroval Max ŠVABINSKÝ, ilustroval Arno NAUMAN. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2532-6. [2] FARRELLY, L. Drawing for urban design. London: Laurence King Publishing, 2011. ISBN 978-1-85669-718-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kresba jako svébytná disciplína + kresebné projevy významných osobností převážně z odvětví prostorové tvorby. 2. Znázornění organického materiálu. Práce se základy stavby, anatomie. 3. Kresba figury a zvířat, stylizace. 4. Plastické, valérové zpracování. Od celku k detailu. 5. Stavba a charakteristiky znázornění daného objektu. Zákonitosti anatomie, kánon. 6. Pohyb v kresebném záznamu (skicování). Schopnost kresebně se vyjádřit, přímá vazba na praxi v oboru. 7. Osobnosti z oblasti historie i současnosti. Studium reprodukcí kresebných záznamů, a to především skicovních v návrhové oblasti. 8. Návštěva galerie. 9. Výtvarný plenér v ZOO – studium zvířat, skicování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku