618-2039/01 – Modelování II (MOD II)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Šárka MikeskováGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR0013 MgA. Alžběta Dirnerová
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
MIK73 Mgr. Šárka Mikesková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět definovat sochařské kvality v daném okruhu; - student bude umět tvarově, proporčně se orientovat v souvislosti s přenosem informací z 2D do 3D realizace organického tvaru. Získané dovednosti: - student bude umět vytvořit organický tvar se všemi aspekty dle kresebného návrhu; - student bude umět aplikovat nabyté dovednosti z kresebné návrhové oblasti do tvorby plastické.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

- student bude umět vymodelovat zadaný objekt, téma na pokročilejší úrovni; - student bude umět aplikovat nabyté dovednosti z kresebné návrhové oblasti do tvorby plastické. Pokročilejší schopnost práce dle vlastní kresebné předlohy (volná socha – figura nebo zvíře). Prostorové vnímání.

Povinná literatura:

[1] WITTLICH, P. České sochařství ve XX. století 1890-1945, Praha,SPN, 1978 [2] BAUCH, J. Otto Gutfreund, Praha, Národní galerie 1995,.351 s., ISBN 8O-7035-098-9 [3] STEHLÍK, M. Barok v soše, Brno, Národní památkový ústav 2006, ISBN 80-86752-44-5 [4] EDWARD L.S. Art today, Phaidon, ISBN-13: 9780714838885

Doporučená literatura:

[1] ZOLLNER, F. Michelangelo, Dílo, Slovart 2008, ISBN 978-80-7391-086-0RUHRBERG,. [2] HUTCHINSON, J. Antony Gormley, London: Phaidon Press 2000, ISBN 0714839523 [3] DUBY, G. Sculpture, From Antiquity to the Present Day, Köln, Taschen, 2002, ISBN 3-8228-1662-0 [4] FOSTER, H. Umění po roce 1900, Praha, Slovart. 704 s., ISBN 80-7209-952-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organický tvar. Názorná demonstrace na podkladu reprodukcí realizovaných děl. Od antiky, přes Michelangela, Rodina, Marino Mariniho, Manzu, Maillola po Myslbeka, Štursu aj. 2. Znázornění organického materiálu. Práce se základy stavby, anatomie. 3. Plasticita, stylizace, celek X detail, modelace aj. pojmy v oblasti modelace dle živého modelu. 4. Plastiky v Ostravě. Realizace exkurze po ostravských plastikách a jejich komentář (pomníková tvorba, socha ve spojení s architekturou, fontány, pamětní desky, volná plastika) Cvičení 1. Realizace modelů (k případnému zpracování v kovu)– stylizovaná figura nebo zvíře. Možnost zakomponování jednoduchého objektu, drapérie a jiných prostorově obohacujících prvků do celku kompozice. 2. V individuálně konzultovaných případech bude podle daného záměru nutno vyrobit podpěrnou konstrukci (kostru). 3. Kompaktnost, stavba. 4. Modelace s akcentem na celek. Stylizace. Proporce – nutná zpětná vazba na model, korekce. 5. Povrch. Využití různých způsobů modelace – např. zpracování modelu v kontrastu se soklem, či případnou drapérií aj. Exprese X exaktní modelace. 6. Formování. Zhotovení slepé formy. 7. Sádrový odlitek. Lití sádrového modelu do plna/výroba sádrového střepu. 8. Retušování sádrového odlitku – v mokrém stavu, v suchém stavu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku