618-2040/01 – Dějiny výtvarného umění III (DVU III)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA0219 PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti a dovednosti Student se orientuje v základních názorových a stylových proudech umění 19. století. Pochopí konzervativnost středoevropského prostoru a úsilí českého umění stát se součástí procesu v hledání národní identity. Umí pojmenovat důvody vzniku i formy historismu v architektuře 19. století. Rozezná klíčová umělecká díla evropského i českého klasicismu, romantismu, realismu, impresionismu, secese. Orientuje se v hlavních slohových tendencích výtvarného umění, zejména sochařství 19. a 20. století. Porozumí proměně tradičních výtvarných oborů, jež jsou nahrazovány alternativními komunikačními prostředky a metodami.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cyklus přednášek navazuje na předchozí dva kurzy. Seznamuje s problematikou architektury a umění 19. století, se změnami tradičního pojetí uměleckého díla z hlediska autora i vnímatele. Dotýká se programových i intuitivních podnětů, které utvářely výtvarný projev po zlomu 19. a 20. století, a pojmenuje podoby jednotlivých–ismů, které prošly vývojem do poloviny 20. století. Závěrečné přednášky se pokusí zachytit podstatné tendence ve vizuálním projevu 2. poloviny 20. století. Podmínkou pro zisk zápočtu je 80% účast na přednáškách a splnění kritérií závěrečného testu.

Povinná literatura:

[1]BELTING, Hans. Konec dějin umění. Přeložil Jan HLAVIČKA. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0856-8. [2]AGNOLETTO, Matteo, MANFERTO, Valeria, ed. Moderní architektura. Čestlice: Rebo Productions, 2006. ISBN 80-7234-636-9. [3]HÖCKER, Christoph. Architektura. Přeložil Vendula HNÍDKOVÁ. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0285-8. [4]CHING, Francis D. K. Architecture: form, space, & order. Fourth edition. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 978-1-118-74508-3.

Doporučená literatura:

[1]FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Přeložil Pavel HALÍK, přeložil Petr KRATOCHVÍL. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1261-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

80% účast na přednáškách, průběžné studium literatury, aktivita v průběžném dílčím testování znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tzv. dlouhé 19. století. Hledání slohu v architektuře – historismus a jeho varianty. Nové materiály a typy staveb vč. pohledu do USA. 2. Neoklasicismus vs. romantismus v evropské malbě. 3. Neoklasicismus vs. romantismus v evropském sochařství. 4. Problematika realismu – jeho kořeny a projevy v evropské vizuální kultuře. 5. Přehled českého malířství od přelomu 18. a 19. století po tzv.„generaci Národního divadla“. Obtíže českého monumentálního sochařství. 6. Proměny ve vizualitě – impresionismus a postimpresionismus; jejich variace v českém prostředí. 7. Secesní symbolismus a jeho projevy v architektuře a umění na přelomu 19. a 20. století. Internacionalizace secesní kultury. 8. Moderna a její projevy v architektuře, sochařství a malířství. Fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus a české umění do r. 1918 v evropském kontextu. 9. Avantgarda; mnohost a synkrese –ismů, jejich teoretické impulsy a formální specifika. Klasicizující projevy, vitalismus, nová věcnost, dada, abstrakce, poetismus, surrealismus, konstruktivismus. Funkcionalismus v architektuře. 10. České umění mezi dvěma světovými válkami. Nová situace v umění po r. 1948; umění pod ideologií a mimo ni. 11. Výboje a procesy ve světovém umění druhé poloviny 20. století. Moderní realismus, informel, geometrická abstrakce, pop-art, akční malba, nová figurace, hyperrealismus; instalace, performance. 12. Koncept kontra tradiční umělecké obory a postmoderna v architektuře. 13. Naděje a skepse v současné vizuální komunikaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku