618-2042/01 – Kresba III (KR III)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětuMgA. Alžběta DirnerováGarant verze předmětuMgA. Alžběta Dirnerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR0013 MgA. Alžběta Dirnerová
MIK73 Mgr. Šárka Mikesková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět základní zákonitosti perspektivního zobrazení a perspektivních jevů v kontextu proporčních vztahů, zkratek apod.; - student bude umět reagovat na zadání z okruhu figurální tvorby; - student bude umět pracovat s živým modelem (figura, zvíře) – zjednodušení formy. Získané dovednosti: - student bude umět perspektivně a proporčně správně (s větší kresebně prostorovou orientací) zobrazit danou skutečnost kresebnými prostředky; - student bude umět aplikovat nabyté dovednosti do návrhové oblasti při kresebném skicování následně realizovaného objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kresba je předmětem, ve kterém se studenti zabývají převáděním reálné situace do dvojrozměrné podoby s dodržením proporcí a správným převedením vzájemných vztahům v dané kompozici, perspektiva. Jde o práci s modelem, jako např. zátiší, či organický tvar. Předmětem studia je kresebná studie na základě reálné situace se zaměřením na schopnost kresebné prostorové orientace a porozumění stavbě organického tvaru (v závislosti na funkci a charakteristice) při práci s živým modelem. Tyto poznatky a dovednosti jsou podmínkou pro následnou kresbu skicovní, návrhovou v oblasti prostorové realizace. Nedílnou součástí předmětu jsou obecné poznatky z oboru kresba.

Povinná literatura:

[1] CELANT, G., ed. Aldo Rossi: drawings. Přeložil Paul METCALFE. Milan: Skira, 2008. ISBN 978-88-6130-143-6. [2] ZÖLLNER, F. Leonardo da Vinci, 1452-1519: malířské a kreslířské dílo. Přeložil Blanka PSCHEIDTOVÁ, přeložil Jindřich SCHWIPPEL. Praha: Slovart, c2005. ISBN 80-7209-667-2. [3] AFFLERBACH, F. Basics freehand drawing. Basel: Birkhäuser, c2014. ISBN 978-3-03821-545-5.

Doporučená literatura:

[1] KOLÍBAL, S. Stanislav Kolíbal: sochy a kresby = sculptures and drawings : 1954-2015. Přeložil Stephan von POHL. V Ostravě: Galerie výtvarného umění, 2015. ISBN 978-80-87405-33-8. [2] WILLIAMS, R. The animator's survival kit. Expanded ed. London: Faber and Faber, 2009. ISBN 978-0-571-23834-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy výtvarného umění. Zásady kresby - obsah, přehled metod zobrazování Seznámení se základními výrazovými prostředky a technikami kresby jako specifického prostředku vizuální komunikace Praktická výuka - zobrazování předmětů v proporcích, objemech a prostorových vztazích. Rozvíjení prostorové představivosti a pozorovací schopnosti v posloupnosti od jednoduchého k složitějším objektům. Studie částí lidského těla, studie zvířat, studie architektury. Figurální studie s aplikací na lidskou postavu podle živého modelu. Výtvarný plenér ve volné krajině.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku