618-2046/01 – Praktikum z formovací a licí techniky II (PFLT II)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR0013 MgA. Alžběta Dirnerová
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KRO226 Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student si osvojí znalosti o výrobě modelu pomocí pružných pryskyřic - student bude znát postupy výroby sádrové a skořepinové formy pro odlití uměleckých i průmyslových odlitků - student bude znát základy cizelování a patinování Získané dovednosti: - student bude umět vyrobit modely pro odlitky pomocí pružných pryskyřic. - student využije svých teoretických znalostí a provede konečnou povrchovou úpravu odlitku. - student bude umět cizelovat a patinovat odlitky

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na výrobu odlitků litím kovů do sádrových a skořepinových forem, a na jejich na cizelování a patinování.

Povinná literatura:

[1] KOŘENÝ, R. Výrobní postupy odlitků, ES VŠB Ostrava, 1989 [2] MICHNA, S. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. [3] YOUNG, R.D. and R.A. FENELL. Methods for Modern Sculptors.Sculp Noveau. 10. vydání Escondio CA 92046,2000

Doporučená literatura:

[1] JELÍNEK, P. Slévárenství. 5. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. [2] CAMPBELL, J. Castings practice: the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0-7506-4791-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání témat závěrečných prací studentům. 2. Základní postupy zhotovení modelů kopírováním pomocí umělých hmot, pružných pryskyřic-lukoprenu. 3. Výroba sádrových forem pomocí voskových modelů, úprava modelů, zalití modelu do sádry, vytavení voskového modelu, vyžíhání formy, odlévání kovu do formy, uvolnění a konečná úprava odlitku. 4. Postupy zhotovení skořepinových keramických forem pro přesné lití, vytavitelné modely, spojení jednotlivých modelů do sestav, vytavení voskového modelu, žíhání skořepinové formy, odllití kovu, apretace, tryskání. 5. Finální úpravy odlitků, cizelování -základní postupy, cizelování bronzových odlitků plaket.a figurálních plastik. Cizelování litinových reliéfů. 6. Základní postupy patinace, praktické ověření různých postupů patinace na odlitcích ze slitin železa i neželezných kovů. 7. Absolvování povinné praxe v rozsahu minimálně 60 hodin za semestr v dílnách a slévárnách zaměřených na výrobu předmětů uměleckořemeslného charakteru, volnou figurální plastiku, reliéfy a plakety. 8. Práce na zadaných bakalářských pracích dle instrukcí vedoucích závěrečných prací a konzultace s odborníky z praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku