618-2048/01 – Bakalářský seminář (BS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
DIR0013 MgA. Alžběta Dirnerová
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KRO226 Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět provést kritický rozbor literárních údajů související s tématem bakalářské práce (BP); - student bude umět vyhodnotit literární podklady a formulovat teoretické poznatky bakalářské práce (BP). Získané dovednosti: - student bude umět zpracovat literární rešerši a kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na řešené téma bakalářské práce (BP); - student bude umět sestavit souhrn literárních poznatků tématu a vyhodnotit literární podklady při řešení bakalářské práce (BP).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zpracování literární rešerše a na kritické vyhodnocení literárních podkladů k závěrečné práci.

Povinná literatura:

[1]Zásady pro vypracování bakalářské práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/

Doporučená literatura:

[1]LIŠKA, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. [2]MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V.: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2. [3]KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J.: Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování rešerše a rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů k bakalářské práci (BP)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s požadavky kladenými na bakalářskou práci, diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu bakalářské práce . 2. Zpracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku bakalářské práce. 3. Rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů z oblasti řešené problematiky ve formě textu jako podklad pro bakalářskou práci . 4. Průběžné konzultace dle potřeby s vedoucím nebo konzultantem bakalářské práce. 5. Kontrola rešerše, literárních rozborů a průběhu psaní bakalářské práce a udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku