618-3003/01 – Technologie výroby oceli v konvertorech (TVOvK)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVI0019 Ing. Jana Sviželová
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předat studentům teoretickou podstatu ocelářských pochodů, vysvětlit technologické aplikace výroby oceli v konvertorech, v tandemových a SM pecích a uplatnit znalosti o dezoxidaci oceli a čistotě oceli v technologické praxi. Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat technologie výroby oceli v LD konvertoru, OBM konvertoru, tandemové peci a Siemens-Martinské peci včetně výhod a problémů jednotlivých technologických aplikací - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při výrobě oceli v zásaditých ocelářských pecích, včetně dezoxidace oceli v pánvi Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů výroby oceli - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie a metalurgie výroby oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět popisuje a vysvětluje jak teoretickou podstatu, tak i technologické aplikace oxidačních pochodů probíhajících při výrobě oceli zásaditým i kyselým způsobem, dále pak problematiku dezoxidace a čistoty oceli.

Povinná literatura:

[1] ADOLF, Z. Technologie výroby oceli v konvertorech. Studijní opora k předmětu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-CD-Technologie-vyroby-oceli-v-konvertorech.pdf [2] PARMA, Václav. Ocelářství I [Parma, 1979]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1979. [3] PARMA, V. Ocelářství II [Parma, 1980]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1980. [4] GHOSH, A. a A. CHATTERJEE. Ironmaking and steelmaking: theory and practice. New Delhi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8.

Doporučená literatura:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s. [2] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
618-3001 TPVŽaO Teorie procesů při výrobě železa a oceli Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled, význam a perspektivy výroby oceli. - Historický vývoj technologií výroby ocelí. - Rozdělení ocelí a ocelových výrobků. 2. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli v zásaditém a kyselém prostředí. - Žáromateriály využívané v ocelářských agregátech. - Výroba oceli v LD konvertorech. - Charakteristika konvertoru. 3. Vsázka, průběh zkujňovacích pochodů, režim dmýchání kyslíku. - Ocelárenské vápno - fyzikální a chemické vlastnosti. - Struskový režim tavby. 4. Tepelný režim tavby. - Statický a dynamický model řízení tavby v LD konvertoru. - Zpracování surového železa s vyšším obsahem fosforu (pochody OLP, LD-P, PL, KALDO, Rotor). 5. Výroba oceli ve spodem dmýchaných konvertorech. - Pochod OBM (Q-BOP), OXYVIT. - Charakteristika konvertoru. 6. Trysky, tepelná ochrana trysek, dmýchaná média. - Vsázka. - Zkujňovací pochody - odlišnost od LD konvertoru. 7. Tvorba a význam strusky. - Porovnání OBM a LD konvertoru. - Výroba oceli v tandemových pecích. 8. Vývoj tandemové pece a její konstrukce. - Vsázka a technologie vedení tavby. - Dmýchání kyslíku, tepelný a struskový režim tavby. 9. Výhody a nevýhody tandemových pecí. - Výroba oceli v SM pecích. - Historický význam, charakteristika pecí, varianty pochodu. 10. Mísiče surového železa. - Dezoxidace oceli, fyzikálně-chemická podstata a význam dezoxidace oceli, přehled metod. - Dezoxidace a legování oceli. 11. Srážecí dezoxidace oceli. - Difúzní dezoxidace oceli. - Dezoxidace oceli syntetickou struskou. 12. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. - Nekovové vměstky v oceli, rozdělení nekovových vměstků. 13. Oxidické a sulfidické vměstky, nitridy, karbidy. - Změny chemického složení a tvaru vměstků v závislosti na obsahu Al. 14. Modifikace vměstků. - Spojování a vyplouvání vměstků z oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku