618-3003/02 – Technologie výroby oceli v konvertorech (TVOvK)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAW002 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předat studentům teoretickou podstatu ocelářských pochodů, vysvětlit technologické aplikace výroby oceli v konvertorech, v tandemových a SM pecích a uplatnit znalosti o dezoxidaci oceli a čistotě oceli v technologické praxi. Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat technologie výroby oceli v LD konvertoru, OBM konvertoru, tandemové peci a Siemens-Martinské peci včetně výhod a problémů jednotlivých technologických aplikací - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při výrobě oceli v zásaditých ocelářských pecích, včetně dezoxidace oceli v pánvi Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů výroby oceli - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie a metalurgie výroby oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět popisuje a vysvětluje jak teoretickou podstatu, tak i technologické aplikace oxidačních pochodů probíhajících při výrobě oceli zásaditým i kyselým způsobem, dále pak problematiku dezoxidace a čistoty oceli.

Povinná literatura:

[1] ADOLF, Z. Technologie výroby oceli v konvertorech. Studijní opora k předmětu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-CD-Technologie-vyroby-oceli-v-konvertorech.pdf [2] PARMA, Václav. Ocelářství I [Parma, 1979]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1979. [3] PARMA, V. Ocelářství II [Parma, 1980]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1980. [4] GHOSH, A. a A. CHATTERJEE. Ironmaking and steelmaking: theory and practice. New Delhi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8.

Doporučená literatura:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s. [2] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
618-3001 TPVŽaO Teorie procesů při výrobě železa a oceli Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled, význam a perspektivy výroby oceli. - Historický vývoj technologií výroby ocelí. - Rozdělení ocelí a ocelových výrobků. 2. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli v zásaditém a kyselém prostředí. - Žáromateriály využívané v ocelářských agregátech. - Výroba oceli v LD konvertorech. - Charakteristika konvertoru. 3. Vsázka, průběh zkujňovacích pochodů, režim dmýchání kyslíku. - Ocelárenské vápno - fyzikální a chemické vlastnosti. - Struskový režim tavby. 4. Tepelný režim tavby. - Statický a dynamický model řízení tavby v LD konvertoru. - Zpracování surového železa s vyšším obsahem fosforu (pochody OLP, LD-P, PL, KALDO, Rotor). 5. Výroba oceli ve spodem dmýchaných konvertorech. - Pochod OBM (Q-BOP), OXYVIT. - Charakteristika konvertoru. 6. Trysky, tepelná ochrana trysek, dmýchaná média. - Vsázka. - Zkujňovací pochody - odlišnost od LD konvertoru. 7. Tvorba a význam strusky. - Porovnání OBM a LD konvertoru. - Výroba oceli v tandemových pecích. 8. Vývoj tandemové pece a její konstrukce. - Vsázka a technologie vedení tavby. - Dmýchání kyslíku, tepelný a struskový režim tavby. 9. Výhody a nevýhody tandemových pecí. - Výroba oceli v SM pecích. - Historický význam, charakteristika pecí, varianty pochodu. 10. Mísiče surového železa. - Dezoxidace oceli, fyzikálně-chemická podstata a význam dezoxidace oceli, přehled metod. - Dezoxidace a legování oceli. 11. Srážecí dezoxidace oceli. - Difúzní dezoxidace oceli. - Dezoxidace oceli syntetickou struskou. 12. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. - Nekovové vměstky v oceli, rozdělení nekovových vměstků. 13. Oxidické a sulfidické vměstky, nitridy, karbidy. - Změny chemického složení a tvaru vměstků v závislosti na obsahu Al. 14. Modifikace vměstků. - Spojování a vyplouvání vměstků z oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku