618-3005/03 – Sekundární metalurgie (SekMet)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
SNI0019 Ing. Michal Sniegoň
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předat studentům schopnost definovat procesy probíhající při rafinaci tekuté oceli, dále schopnost umět vysvětlit podstatu rafinace oceli v pánvi a formulovat možnosti použití jednotlivých variant sekundární metalurgie. Získané znalosti: - student bude umět definovat procesy probíhající při rafinaci tekuté oceli - student bude umět vysvětlit teoretickou podstatu procesů rafinace oceli v pánvi - student bude umět formulovat možnosti použití jednotlivých variant sekundární metalurgie Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů rafinace oceli v pánvi - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie a metalurgie rafinace oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické a technologické poznatky o pochodech sekundární metalurgie při zpracování tekuté oceli. Pozornost je věnována technologickým způsobům míchání oceli a její rafinace syntetickou struskou, zpracování oceli ve vakuu včetně oxidačního vakuování, injektování látek do oceli, ohřevu oceli v pánvových pecích a rafinačním pochodům.

Povinná literatura:

[1]ADOLF, Z.: Sekundární metalurgie. Studijní opora k předmětu.VŠB-TU Ostrava, 2013. [2]ADOLF, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB-TU Ostrava, 1991, 133 s. [3]GHOSH, A.: Secondary Steelmaking - Principles and Applications. New York, 2001, 322 p. [4]STOLTE, G.: Secondary Metallurgy - Fundamentals Processes Applications. Düsseldorf, 2002, 216 p.

Doporučená literatura:

[1] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 s. [2] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Průběžné testy v rámci cvičení u prezenční formy studia. Vypracování semestrálního projektu u kombinované formy studia. Zkouška: Stručná písemná 30 minutová příprava na tři položené otázky, ověření znalostí v ústní části zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů vypracování semestrálního projektu na zadané téma: - Teorie a technologie rafinace oceli v pánvi a v pánvových pecích - projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem prostřednictvím IS

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příčiny rozvoje metod sekundární metalurgie. 2. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 3. Prvky, které doprovázejí výrobu a rafinaci oceli. 4. Plyny v oceli – termodynamika, mechanizmus a kinetika rozpouštění H2 a N2. 5. Termodynamika a mechanizmus odplynění oceli. 6. Rozpouštění kyslíku v oceli – termodynamika a mechanizmus. 7. Podmínky flotace vměstků inertním plynem – pohlcování vměstků struskou. 8. Rafinace oceli inertními plyny – účinky – metody provedení. 9. Vakuová rafinace oceli – nukleace plynných bublin – difúze atomů plynu k povrchu. 10. Technologie mimopecního vakuování oceli včetně zařízení. 11. Podmínky výroby korozivzdorných ocelí – termodynamika hlubokého oduhličení ocelí s vysokým obsahem chromu – technologie výroby AK ocelí. 12. Rafinace oceli syntetickými struskami – termodynamické podmínky rafinace – mechanizmus a kinetika rafinace – technologie rafinace oceli tekutou a tuhou syntetickou struskou – používané strusky – charakteristika. 13. Pánvové pece – význam při mimopecním zpracování oceli – rozdělení pánvových pecí – možnosti pánvových pecí. 14. Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do oceli – význam, technologie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní