618-3015/01 – Technologie výroby, zpracování a odlévání oceli (TVZaOO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se základním technologickým tokem výroby oceli od její výroby v kyslíkových konvertorech či elektrických obloukových pecích, přes její zpracování pomocí metod sekundární metalurgie až po její odlévání pomocí technologie plynulého lití oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty výroby oceli v kyslíkových konvertorech či elektrických obloukových pecích, zpracování oceli v tekutém stavu pomocí metod sekundární metalurgie a její odlévání pomocí technologie plynulého lití oceli. Pozornost je věnována i současným trendům ve výrobě oceli se snižováním energetické náročnosti.

Povinná literatura:

ADOLF, Z. Technologie výroby oceli v konvertorech. Studijní opora k předmětu. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2013. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-CD-Technologie-vyroby-oceli-v-konvertorech.pdf FREMUNT, P. a J. ŠIMON. Tavení oceli v elektrických pecích. SNTL Praha, 1984, 242 s. MICHALEK, K., SOCHA, L., ADOLF, Z., BAŽAN, J.: Rafinace a odlévání oceli. Studijní opora, VŠB-TUO, 2013, 102 s. http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/ GHOSH, A. a A. CHATTERJEE. Ironmaking and steelmaking: theory and practice. New Delhi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8. RICHARD, J. and D.FRUEHAN. The Making, Shaping and Treating of Steel. 11th Edition Steelmaking and Refining Volume. The AISE Steel Foundation Three Gateway Center Suite 1900, Pittsburgh, PA 15222-1004. ISBN 0-930767-02-0.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí. Odborné časopisy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: vypracování seminární práce. Zkouška: ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika oceli, vliv legujících prvků na vlastnosti oceli Výroba oceli v kyslíkových konvertorech, LD proces, OBM proces, průběh oxidace Hlavní části konvertorů, technologie výroby Výroba oceli v elektrických obloukových pecích, vedení tavby, oxidační, redukční údobí tavby Termodynamika výroby ocelí s vysokým obsahem chromu Technologie výroby nerezavějících ocelí, AOD proces Význam a postupy sekundární metalurgie Vakuové zpracování tekuté oceli, VOD proces Pánvové pece Odlévání oceli ingotovým způsobem Plynulé odlévání oceli

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: Max. 1x absence.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.