618-3024/03 – Metalurgie litin (ML)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat fyzikálně-chemické pochody při tavení litin v elektrických pecích; - student bude mít teoretické i praktické znalosti mimopecního zpracování litin a technologických postupů pro odlévání litinových odlitků. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodování o způsobu metalurgického zpracování a odlévání litin; -student bude umět aplikovat teoretické poznatky k řízení procesu výroby litinových odlitků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické znalosti z metalurgie a technologie litin a jejich aplikaci při tavení a mimopecním zpracování. Důraz je kladen na znalosti pochodů probíhající při tavení a na vysvětlení podstaty očkování a modifikace litin. Studenti se seznámí fyzikální podstatou objemových změn při tuhnutí litin a zásadami technologičnosti konstrukce odlitků a nálitků.

Povinná literatura:

[1]VONDRÁK,V.a J. HAMPL a A.HANUS. Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny. Ostrava:VŠB-TU Ostrava,2005.ISBN 80-248-0777-7. [2]VONDRÁK,V.a A.PAVELKOVÁ a a.HANUS.. Metalurgie litin-vtokové soustavy a nálitkování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,2005.ISBN 80-248-0960-5. [3]GEDEONOVÁ,Z.a I.JELČ. Metalurgia liatin. Košice: HF-TU Košice,2000. ISBN 80-7099-516-5. [4]ANDERSON, J. Ductile Iron: The essentials of gating and risering system design. Canada: Rio Tinto Iron & Titanium Inc., 2000.

Doporučená literatura:

[1]ROUČKA, Jaromír. Metalurgie litin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998. ISBN 80-214-1263-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a současnost výroby litin. Rozdělení litin podle tvaru grafitu, mechanických a fyzikálních vlastností. Základní typy litin a jejich použití v průmyslu. 2. Teoretické základy krystalizace a tvorby struktury litin. Rovnovážný diagram železo-uhlík. Vliv chemického složení a rychlosti chladnutí na mikrostrukturu. Strukturní diagramy litin. 3. Krystalizace eutektika. Vliv fyzikálně chemického stavu litiny na eutektickou krystalizaci. Stupeň grafitizace litin. Legované litiny. 4. Morfologie tuhnutí litin. Objemové a lineární změny při tuhnutí litin. Objemové smršťování litinových odlitků. Dimenzování nálitku a vtokových soustav. 5. Pecní agregáty pro tavení litin. Kupolová pec, konstrukce. Základy tavícího pochodu v KP. Vsázkové suroviny, změny chemického složení vsázky. Intenzifikace tavení KP. 6. Metalurgické zpracování litiny v elektrické indukční peci, princip tavení, konstrukce, úpravy taveniny. Tavení litin v elektrické obloukové peci - změny obsahu hlavních prvků. Termická analýza litin. 7. Mimopecní odsiřování, princip a technologie odsíření litin – CaC2 , Na2CO3, CaO. Metoda Gazal. Rotační plynové pece, udržovací pece. 8. Roztoky roztavených kovů, základní typy roztoků, termodynamická aktivita, aktivitní koeficienty, interakční koeficienty. 9. Aplikace zákonitostí termodynamiky na roztavenou litinu. Rozpustnost kyslíku v litině. Interakce uhlík- křemík. Využití termodynamických vztahů pro vedení tavby na EIP. Měření aktivity kyslíku v litinách. 10. Očkování. Termodynamická podstata očkování, hypotézy očkování, vliv kyslíku na proces očkování, mechanizmus působení a metody očkování. 11. Modifikace, podmínky, ztráty Mg. Základy termodynamiky modifikace. Definice modifikačního tlaku. Reakce Mg-S a Ca-S. Dezoxidace působení Mg, Ca, Al při modifikaci. Kontrolní metody modifikace. 12. Technologie modifikace. Metody polévací, ponořovací, konvertorové, kontinuální. Metody plněných profilů. Porovnání modifikačních metod. 13. Technologičnost konstrukce litinových odlitků. Zásady konstrukce z hlediska kvality, statického, dynamického, rázového a únavového namáhání. 14. Vady litinových odlitků. Vady mikrostruktury. Staženiny, řediny, bubliny, struskovitost. Nevyhovující mechanické a fyzikální vlastnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie ST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie ST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie ST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie ST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie ST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie ST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní