618-3025/01 – Slévárenství ocelových odlitků (SOO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL184 Ing. Tomáš Válek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat technologii výroby oceli na odlitky v elektrických pecích obloukových a indukčních středofrekvenčních pecích - student bude umět vysvětlit význam zpracování oceli na odlitky v oblasti sekundární metalurgie a základní příčiny vzniku jednotlivých druhů slévárenských vad Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti technologických a metalurgických postupů při výrobě oceli na odlitky - student bude umět použít své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie výroby oceli na odlitky ve slévárenské praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty související s výroby ocelí na odlitky v elektrických obloukových a indukčních pecích. Prezentovány jsou způsoby a možnosti zpracování ocelí v oblasti sekundární metalurgie ve slévárnách ocelí. Obsahem předmětu je také určení příčiny vzniku jednotlivých druhů vad ocelových odlitků.

Povinná literatura:

[1]ČAMEK, Libor. Slévárenství ocelových odlitků. Studijní opora k předmětu. [2]ŠENBERGER, Jaroslav, Karel STRÁNSKÝ, Zdeněk BŮŽEK, Antonín Záděra a Václav KAFKA. Brno: Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno, 2008. ISBN 978-80-214-3632-9. [3]]LEVÍČEK, P., STRÁNSKÝ, K. Metalurgické vady ocelových odlitků. Praha: SNTL, 1984, 269 s. [4]KALOUSEK, J., DOBROVSKÝ, L´.Teorie hutnických pochodů.Ostrava:skriptum VŠB-TU Ostrava, 2004. [5]FREMUNT, P., ŠIMON, J. Tavení oceli v elektrických pecích.Praha:SNTL,1984. 242 s. [6]CAMPBELL, J. Castings. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. ISBN 0-7506-4790-6.

Doporučená literatura:

[1]ELBEL, Tomáš, František HAVLÍČEK, Petr JELÍNEK, Petr LEVÍČEK, Jan Rous a Karel STRÁNSKÝ. Vady odlitků ze slitin železa (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, Brno, 1992. [2]ELBEL,T., HAVLÍČEK,F.:Hospodárné konstruování odlitků. Slévárenství, roč. LV, 2007, č. 4, s. 149-155. [3]BENDA, M. Elektrometalurgie. Ostrava: Skriptum, 250s, VŠB-TU Ostrava, 1989. [4]KEPKA, M. Rafinace oceli. Praha: SNTL Praha, 1989. 211 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do historie výroby železa až do současnosti. Základní parametry elektrických obloukových pecí a elektrických indukčních pecí. 2. Základy termodynamiky ocelářských pochodů. Roztoky roztavených kovů, nekovů a plynů. 3. Normy a sortiment ocelí na odlitky. Konstrukční oceli na odlitky. Speciální oceli na odlitky korozivzdorné. Speciální oceli na odlitky vzdorující opotřebení. 4. Konstrukce a tepelný režim práce elektrické obloukové pece (EOP). Vyzdívky elektrických obloukových pecí. Vývoj technologie EOP. 5. Výroba nelegovaných ocelí na odlitky v zásaditých EOP. Průběh jednotlivých technologicko-metalurgických fází. Praxe vedení tavby. 6. Technologie výroby legovaných ocelí na odlitky v zásaditých EOP. Funkce hlavních termodynamických podmínek metalurgických pochodů. 7. Intenzifikace výroby oceli v EOP. Soudobé vývojové trendy výroby oceli v EOP. 8. Výroba oceli v kyselých EOP. Přednosti kyselých EOP oproti zásaditým EOP. 9. Konstrukce a tepelný režim práce elektrické indukční pece středofrekvenční (EIP). Dusací žáruvzdorné hmoty EIP. Praxe vedení tavby. 10. Technologie výroby nelegovaných a legovaných ocelí v EIP. 11. Dezoxidace oceli v licí pánvi a odlévání. Závěrečná dezoxidace oceli v pánvi a její vliv na vlastnosti oceli. 12. Možnosti sekundární metalurgie ve slévárnách oceli. Použití jednotlivých metod a principy jednotlivých postupů sekundární metalurgie. 13. Vady ocelových odlitků. Příčiny vzniku jednotlivých druhů vad a možnosti jejich odstranění. 14. Některé možnosti využití nákladové analýzy k řízení výroby oceli. Metoda rozdílové kalkulace, neúplných vlastních nákladů. Využití nákladů k řízení výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní