618-3025/03 – Slévárenství ocelových odlitků (SOO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
VAL184 Ing. Tomáš Válek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat technologii výroby oceli na odlitky v elektrických pecích obloukových a indukčních středofrekvenčních pecích - student bude umět vysvětlit význam zpracování oceli na odlitky v oblasti sekundární metalurgie a základní příčiny vzniku jednotlivých druhů slévárenských vad Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti technologických a metalurgických postupů při výrobě oceli na odlitky - student bude umět použít své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie výroby oceli na odlitky ve slévárenské praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty související s výroby ocelí na odlitky v elektrických obloukových a indukčních pecích. Prezentovány jsou způsoby a možnosti zpracování ocelí v oblasti sekundární metalurgie ve slévárnách ocelí. Obsahem předmětu je také určení příčiny vzniku jednotlivých druhů vad ocelových odlitků.

Povinná literatura:

[1]ČAMEK, Libor. Slévárenství ocelových odlitků. Studijní opora k předmětu. [2]ŠENBERGER, Jaroslav, Karel STRÁNSKÝ, Zdeněk BŮŽEK, Antonín Záděra a Václav KAFKA. Brno: Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno, 2008. ISBN 978-80-214-3632-9. [3]]LEVÍČEK, P., STRÁNSKÝ, K. Metalurgické vady ocelových odlitků. Praha: SNTL, 1984, 269 s. [4]KALOUSEK, J., DOBROVSKÝ, L´.Teorie hutnických pochodů.Ostrava:skriptum VŠB-TU Ostrava, 2004. [5]FREMUNT, P., ŠIMON, J. Tavení oceli v elektrických pecích.Praha:SNTL,1984. 242 s. [6]CAMPBELL, J. Castings. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. ISBN 0-7506-4790-6.

Doporučená literatura:

[1]ELBEL, Tomáš, František HAVLÍČEK, Petr JELÍNEK, Petr LEVÍČEK, Jan Rous a Karel STRÁNSKÝ. Vady odlitků ze slitin železa (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, Brno, 1992. [2]ELBEL,T., HAVLÍČEK,F.:Hospodárné konstruování odlitků. Slévárenství, roč. LV, 2007, č. 4, s. 149-155. [3]BENDA, M. Elektrometalurgie. Ostrava: Skriptum, 250s, VŠB-TU Ostrava, 1989. [4]KEPKA, M. Rafinace oceli. Praha: SNTL Praha, 1989. 211 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do historie výroby železa až do současnosti. Základní parametry elektrických obloukových pecí a elektrických indukčních pecí. 2. Základy termodynamiky ocelářských pochodů. Roztoky roztavených kovů, nekovů a plynů. 3. Normy a sortiment ocelí na odlitky. Konstrukční oceli na odlitky. Speciální oceli na odlitky korozivzdorné. Speciální oceli na odlitky vzdorující opotřebení. 4. Konstrukce a tepelný režim práce elektrické obloukové pece (EOP). Vyzdívky elektrických obloukových pecí. Vývoj technologie EOP. 5. Výroba nelegovaných ocelí na odlitky v zásaditých EOP. Průběh jednotlivých technologicko-metalurgických fází. Praxe vedení tavby. 6. Technologie výroby legovaných ocelí na odlitky v zásaditých EOP. Funkce hlavních termodynamických podmínek metalurgických pochodů. 7. Intenzifikace výroby oceli v EOP. Soudobé vývojové trendy výroby oceli v EOP. 8. Výroba oceli v kyselých EOP. Přednosti kyselých EOP oproti zásaditým EOP. 9. Konstrukce a tepelný režim práce elektrické indukční pece středofrekvenční (EIP). Dusací žáruvzdorné hmoty EIP. Praxe vedení tavby. 10. Technologie výroby nelegovaných a legovaných ocelí v EIP. 11. Dezoxidace oceli v licí pánvi a odlévání. Závěrečná dezoxidace oceli v pánvi a její vliv na vlastnosti oceli. 12. Možnosti sekundární metalurgie ve slévárnách oceli. Použití jednotlivých metod a principy jednotlivých postupů sekundární metalurgie. 13. Vady ocelových odlitků. Příčiny vzniku jednotlivých druhů vad a možnosti jejich odstranění. 14. Některé možnosti využití nákladové analýzy k řízení výroby oceli. Metoda rozdílové kalkulace, neúplných vlastních nákladů. Využití nákladů k řízení výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.